Oferte locuri de munca top

Circa 1,4 mil euro, studiu de fezabilitate pentru reabilitarea DN 73C

Elaborarea documentației de avizare (lucrări intervenție) și a Studiului de Fezabilitate (reabilitare și modernizare) pentru DN 73C va costa estimativ puțin peste 1,4 milioane de euro, echivalentul a peste 7 milioane de lei.

Pentru realizarea acestor obiective, Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) SA a lansat, ieri, în licitație deschisă contractul ce are ca obiectiv:

* Elaborare Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții pentru “DN 73C, km 44+800 – km 55+000, Curtea de Argeș – Tigveni” (lot 1)

* Elaborare Studiu de Fezabilitate pentru “reabilitare/modernizare DN 73C, km 55+000 – km 68+000, Tigveni – municipiul Râmnicu Vâlcea” (lot 2).

Mai exact, valoarea investiției pentru lotul 1 a fost estimată la o sumă între 2.099.145 lei – 2.478.081 lei, fără TVA, și cuprinde:

* expertiza tehnică;

* documentația de avizare a lucrărilor de intervenții (DALI);

* asistența tehnică acordată beneficiarului pentru procedura de atribuire a proiectării și execuției de lucrări;

* asistența tehnică acordată beneficiarului pentru susținerea aplicației de finanțare.

Pentru lotul 2 au fost estimate costuri cuprinse între 3.925.762 lei – 4.638.810 lei. Vor fi realizate următoarele obiective:

* expertiza tehnică;

* Studiul de Fezabilitate;

* asistența tehnică acordată beneficiarului pentru procedura de atribuire a proiectării și execuției de lucrări

* asistența tehnică acordată beneficiarului pentru susținerea aplicației de finanțare.

Realizarea serviciilor pentru cele două loturi ale acestui contract au în vedere următoarele obiective:

* proiectarea unui traseu nou între DN 73C și Nodul Rutier Tigveni de pe Autostrada Sibiu – Pitești;

* consolidarea și refacerea sectorului de drum național DN 73C între km 44+800 – km 55+000 Curtea de Argeș – Tigveni;

* reabilitarea / modernizarea infrastructurii existente, respectiv drumul național DN 73C între km 55+000 (localitatea Tigveni) și km 68+000 (localitatea Aldești, inclusiv amenajarea intersecției dintre DN 7 și DN 73C), având în vedere traficul generat de punerea în operare a Secțiunii 5 a Autostrăzii Sibiu – Pitești și realizarea legăturii dintre Municipiul Râmnicu Vâlcea și Autostrada Sibiu – Pitești.

Valoarea totală estimată a contractului este cuprinsă între 6.024.908 lei și 7.116.891 lei. Finanțarea va fi realizată din fonduri europene, prin Programul Operațional Infrastructură Mare – POIM.

Criteriul de atribuire este „cel mai bun raport calitate – preț”.

Durata contractului este de 11 luni pentru Lotul 1 și 14 luni pentru Lotul 2.

Termenul pentru depunerea ofertelor este 31 august 2021 pentru ambele loturi.

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 5/iulie-august 2021

 

Sus