Oferte locuri de munca top

Circa 12 mii mp teren în Buftea, scos la vânzare prin licitație publică

Un teren cu suprafața de 11,85 mii mp și construcțiile edificate pe acesta sunt scose la vânzare de Fisc prin licitație publică, având prețul de pornire de 421,69 mii de lei (exclusiv TVA). Aceasta este a treia reluare de procedură, urmând ca evenimentul să aibă loc pe 16 martie 2017, orele 12.00.

Imobilul este situat în localitatea Buftea, pe str. Răsăritului, nr. 57, Tarla 104, Parcela 415, județul Ilfov. Valoarea acestuia a fost evaluată inițial la suma de 843.390 de lei (exclusiv TVA). În prezent, atât terenul, cât și clădirile, se află în proprietatea debitorului IMSA SA, cu domiciliul fiscal în București, str. Victoriei, nr. 168, sector 1.

 

Cei interesați trebuie să prezinte mai multe documente, până la termenul de vânzare sau, în cazul vânzării prin licitație, cu cel puțin o zi înainte de ziua vânzării, la Serviciul Fiscal Orășenesc Buftea, printre care:

* oferta de cumpărare în plic sigilat;

* în cazul vânzării la licitație, dovada plății taxei de participare reprezentând 10% din prețul de pornire al licitației în contul nr. RO89 TREZ 7015 067X XX01 4509, beneficiar Administrația Sector 1 a Finanțelor Publice, cod fiscal 4316676, deschis la Trezoreria Statului Sector 1 București;

* împuternicirea persoane care îl reprezintă pe ofertant;

* pentru persoanele juridice de naționalitate română, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerțului;

* pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română;

* pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate;

* dovada emisă de creditorii fiscali că nu au obligații fiscale restante, urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare și la locul fixat în acest scop.

„Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință (…) Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri imobile să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare”, afirmă inițiatorii.

 

TopJobs –  Oferte locuri de munca in constructii (click aici)

NewsletterPrimesti gratuit stirile ARENA Constructiilor ! click aici!

Sus