Oferte locuri de munca top

Circa 1 mld. lei pentru programele din fonduri structurale

4Suma de 984 milioane lei, în echivalent euro,  a fost aprobata de Guvern ca alocarea temporară din venituri din privatizare, pentru asigurarea necesarului de finanțare pentru luna septembrie 2015 al Autorităților de management pentru programele operaționale finanțate din fonduri structurale în cadrul Obiectivului Convergență.
Fondurile vor fi repartizate astfel:
– 280 milioane de lei pentru Programul Operațional Sectorial Mediu
– 220 milioane de lei pentru Programul Operațional Sectorial Creșterea Competivității Economice
– 234 de milioane de lei pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane
– 250 de milioane de lei pentru Programul Operațional Regional
Autoritățile de management pentru programele operaționale au obligația efectuării plăților în contul beneficiarilor, din sumele transferate de Autoritatea de certificare și plată, în termen de 10 zile, dar nu mai târziu de data de 30 septembrie 2015.
Sumele alocate autorităților de management din venituri din privatizare vor fi rambursate Ministerului Finanțelor Publice în euro, din sumele restituite cu această destinație de către Comisia Europeană, până la data de 9 octombrie 2015.

Sus