Solplanet x AeroFix

Cine vrea sa reabiliteze termoficarea din Bucuresti

Șapte ofertanți au intrat în cursă pentru contractul de reabilitare a aproximativ 20 kilometri din sistemul de termoficare al Municipiului Bucureşti.

Valoarea totală estimată a lucrărilor, împărțite în trei loturi, este de 30,7 milioane de euro, echivalentul a 150,6 milioane lei.

Astfel, antreprenorii care s-au declarat interesați de realizarea lucrărilor sunt următorii:

Pentru Lotul 1:

– Asocierea Elsaco Electronic SRL (Lider) – Sicor SRL

– Asocierea Energomontaj SA (Lider) – Clay Work Bucharest SRL

Pentru Lotul 2:

– Asocierea Clay Work Bucharest SRL (Lider) – Energomontaj SA

Pentru Lotul 3:

– Asocierea Construcții Erbașu SA (Lider) – Consix Construcții SRL

Pentru Loturile 1 și 3

– Asocierea MD Mecano Construct SRL (Lider) – Ecoinstal Urban SRL – Dea Line Trans Com SRL –Visio Construction Works SRL

Pentru Loturile 1, 2 și 3

– Asocierea Passive House Building SRL (Lider) –Straco Holding SRL –Totalmontaj SRL

– Asociere formată din firme bulgare HAQ-S OOD (Lider) – Galchev Engineering EOOD – Sofia Construction Systems Company EOOD – Hrankotosh EOOD.

Ce include contractul de reabilitare

Obiectivele contractului sunt împărțite astfel:

* Lot 1 Obiectiv 1, Magistrala I Sud, tronson CM 11`-CP3-CV5/4- 5,958Km, cu o valoare estimată la 50.130.937 fără TVA

* Lot 2 Obiectiv 3, Magistrala II Sud, tronson CM 43 – CO 2 – 4,477 Km. + Obiectiv 4, Magistrala II-III Grozavești, tronson C 15/20 – CS 12 – 5, 526 km, cu o valoare estimată la 71.216.039 lei fără TVA

* Lot 3 Obiectiv 5, Magistrala Progresu Berceni, tronson CB 4 – CO5 – 3,9 Km, cu o valoare estimate la 29.301.101 lei fără TVA.

Finanțare va fi asigurată din fonduri bugetare.

Activitățile care vor fi derulate pentru fiecare din cele 3 loturi în parte includ:

* Elaborarea documentației necesare obținerii autorizațiilor de organizarea execuției (DTOE) și avizelor necesare execuției;

* Furnizarea și montarea utilajelor și echipamentelor tehnologice;

* Execuția lucrărilor de reabilitare;

* Testare și punere în funcțiune;

* Elaborarea Manualelor de exploatare și întreținere a lucrărilor;

* Punerea la dispoziția proiectantului a documentației necesare elaborării cărții tehnice precum și a documentatiei As-built;

* Realizarea tuturor lucrărilor necesare pentru automatizarea și asigurarea integrării echipamentelor din teren în SCADA local și capabilității de transmitere a datelor în SCADA existent la nivelul Operatorului serviciului de alimentare centralizată cu energie termică din Municipiul București;

*  Monitorizarea funcționării rețelei de termoficare pe parcursul perioadei de Garanție acordată lucrărilor;

* Remedierea eventualelor defecte apărute în perioada de garanție.

Contractul are o durată de 12 luni.

 

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 4/iunie 2021

Sus