Oferte locuri de munca top

Cine vrea sa proiecteze modernizarea Centurii de Nord a Capitalei

Au fost depuse două oferte pentru proiectarea ultimei etape de modernizare a Centurii de Nord a Capitalei, între A1 – DN1 – A2.

Prin această nouă fază de modernizare a Centurii se vor accentua elementele de creștere a siguranței traficului și tendințele de „urbanizare” a Centurii Capitalei, ținând cont de dezvoltarea urbanistică extrem de accentuată în proximitatea ei precum și de faptul că a început construirea Autostrăzii Bucureștiului – A0, care va prelua o parte din traficul de tranzit, a spus Ionel Scrioșteanu, secretar de stat la Ministerul Transporturilor.

Cei doi ofertanți sunt Asocierea Elite Consulting SRL – Specialist Smart Group SRL și Asocierea Grafic Tends SRL – Svl Proec SRL.

Valoarea estimată a contractului este de 6.944.344 lei fără TVA.

Scopul principal al obiectivului de investiție ”Elaborare Studiu de Fezabilitate – Identificare măsuri de sporire a siguranței traficului pe Centura existenta a Municipiului Bucuresti inclusiv îmbunătațirea unor intersecții de pe DN CB, Sector I cuprins intre A1 (km 55+520 – DN 1 km 71+490 / km 0+000) – A2 (km 23+600)” este de identificare măsuri de sporire a siguranței traficului pe Centura rutieră existentă a Municipiului București, inclusiv îmbunătațirea unor intersecții de pe DN CB , Sector I.

Acest proiect vine ca o masură suplimentară de creștere a capacității de transport a infrastructurii rutiere existente în zona de nord a Centurii București, care la momentul realizării lărgirii la 4 benzi de circulație nu a avut în vedere acest tip de măsuri, care să raspundă nevoilor și cerințelor actuale ale traficului generat de dezvoltarea accelerată a zonei periurbane a municipiului București.

Această nouă etapă de modernizare trebuie să țină cont și de dezvoltarea noilor sisteme de transport în comun, fie că e vorba despre tren metropolitan, tramvai sau trasee cu autobuzul.

Se vor studia și propune soluții pentru intersecțiile Centurii de Nord a Capitalei cu drumurile județene în localitățile: Chiajna, Dragomirești Vale, Tunari, Ștefănești și Moara Domnească – Găneasa, precum și cu drumurile naționale DN3, DN1 și DN7. Măsurile vizează fluidizarea traficului pe Centura Bucureștiului, în perspectiva integrării viitoare a acesteia în structura bulevardelor Capitalei și în perspectiva interconectării acesteia cu A0, prin drumurile radiale, dar și facilitarea accesului în zona orbitală a Municipiului București.

Vor fi realizate drumuri colectoare în vederea reducerii numărului de intrări/ieșiri directe în/din Centura Bucureștiului, realizarea de pasaje/pasarele pietonale (suprateran/subteran), trotuare, parcări, stații de autobuz, reamenajarea intersecțiilor cu drumurile clasificate în vederea creșterii capacității de transport pe sectorul de nord al DNCB, panouri fonoabsorbante și alte lucrări care pot fi implementate în vederea creșterii siguranței auto și pietonale.

Criteriul de atribuire este „cel mai bun raport calitate-preț”, iar factorii de evaluare sunt, în ordinea descrescătoare a ponderii: prețul ofertei (40%), experiența anterior existentă (30%), demonstrarea unei metodologii de lucru (20%) , planificarea adecvata a resurselor tehnice și umane (12%).

Începând cu data de 28 septembrie 2021, conform prevederilor legale, Comisia de evaluare trebuie sa finalizeze procesul în maximum 60 de zile.

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 6/septembrie 2021

Sus