Solplanet x AeroFix

Cine va superviza lucrările pe autostrada Bucureşti – Braşov

EPSON DSC picture

Consitrans SRL este câştigătoarea contractului de supervizare a lucrărilor la autostrada Bucureşti – Braşov, Secţiunea Bucureşti – Ploieşti, Sector 1, km 0+000 – km 3+325; Nod Centura Bucureşti km 6+500 şi Nod Moara Vlăsiei km 19+500”.

Obiectivele specifice ale contractului sunt furnizarea de servicii de supervizare de înaltă calitate, atât în timpul perioadei de proiectare şi execuţie a lucrărilor, cât şi pe parcursul perioadei de garanţie a lucrărilor, în vederea urmăririi corectei utilizări a fondurilor disponibile şi pentru a se asigura că antreprenorul execută lucrările în conformitate cu obligaţiile contractuale, în special în ceea ce priveşte durata, cantitatea, calitatea şi costul proiectării şi al lucrărilor.

Valoarea ofertei câştigătoare este de 1,75 milioane lei fără TVA care include cheltuieli diverse şi neprevăzute (10%) 158.870 lei fără TVA.

Durata contractului este 72 luni din care patru luni perioada de proiectare, 18 luni activităţi de supervizare perioada de execuţie a lucrărilor, 48 luni activităţi de supervizare în perioada de garanţie a lucrărilor, două luni perioada de închidere a contractului de proiectare şi execuţie lucrări şi finalizare a contractului de servicii.

În prezent, procedura de achiziţie publică se află în perioada de depunere a unor posibile contestaţii împotriva rezultatului procedurii.

Licitaţia pentru atribuirea contractului de supervizare a fost lansată 24 iunie 2015.

Sus