Oferte locuri de munca top

Cine va realiza lucrari de termoficare de peste 22 mil euro

O asociere de companii va executa lucrări de termoficare într-un municipiu. Contractul, în valoare de peste 22 milioane de euro (peste 108 milioane lei), vizează reabilitarea sistemului de termoficare al localității. Finanțarea proiectului va fi realizată prin intermediul Programului Operațional Infrastructură Mare (POIM).

Proiectul propune reabilitarea unor tronsoane din rețelele termice primare și secundare, precum și a unor puncte termice aferente sistemului centralizat de alimentare cu căldură din municipiul Oradea.

Contractul a fost semnat cu asocierea formată din companiile Igna Construct SRL (lider de asociere), Avril SRL, Crito Prod SRL și Mecatron SRL.

Obiectul contractului îl reprezintă proiectarea și execuția lucrărilor pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul municipiului Oradea pentru perioada 2009-2028 în scopul conformării la legislația de mediu și creșterii eficienței energetice – Etapa III”, lot I, rețele și mini-puncte termice.

Vor fi reabilitați 46,2 km de conducte din rețeaua termică primară și 2,6 km conducte din rețelele de termoficare primară ce înlocuiesc rețeaua secundară, 39 de minipuncte termice și rețele de termoficare secundare în lungime de 1 km de traseu.

În continuarea celor două etape anterioare, această etapă, cea de-a III-a, va definitiva reabilitarea rețelei de transport și va consolida reabilitarea și modernizarea SACET Oradea prin reabilitarea de puncte termice și rețele de distribuție, iar acolo unde este posibil, tehnic și fezabil economic, renunțarea la punctele termice mari, de cvartal și înlocuirea acestora cu minipuncte termice, la nivel de condominiu.

Asistenţa financiară nerambursabilă reprezintă – 98% (85% FEDR + 13% buget de stat) și 2% din bugetul local.

Valoarea totală a acestui contract este de 108.033.148 lei (fără TVA).

Acest proiect este complementar investițiilor anterioare, respectiv:

– „Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul municipiului Oradea pentru perioada 2009-2028 în scopul conformării la legislația de mediu și creșterii eficienței energetice – etapa I”, finanțat în cadrul POS Mediu 2007-2013;

– „Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul municipiului Oradea pentru perioada 2009-2028 în scopul conformării la legislația de mediu și creșterii eficienței energetice – etapa II”, proiect care a fost finanțat în cadrul POIM 2014 – 2020.

Sursa de finanţare o reprezintă Programul Operaţional Infrastructură Mare, Axa 7 „Creşterea eficienţei energetice la nivelul sistemului centralizat de termoficare în oraşele selectate” – program dedicat ce vizează continuarea lucrărilor de reabilitare propuse în Master Planurile sistemelor de încălzire centralizată din municipiile: Bacău, Botoşani, Focşani, Iaşi, Oradea, Râmnicu Vâlcea, Timişoara.

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/ noiembrie-decembrie 2021

Sus