Solplanet x AeroFix

Cine va proiecta cladirile anexe ale Aeroportului International Brasov

A fost semnat contractul privind realizarea studiului de fezabilitate şi a proiectului tehnic pentru clădirile anexe ale Aeroportului Internațional Brașov.

Durata de prestare a serviciilor este de maximum 50 de zile de la emiterea ordinului de începere a serviciilor aferente studiului de fezabilitate, respectiv maximum 40 de zile de la emiterea ordinului de începere pentru restul serviciilor de proiectare cuprinse în contract.

Preşedintele CJ Brașov, Adrian-Ioan Veştea, în calitate de achizitor, a semnat acest contract cu Asocierea Pencraft SRL – Mihul SRL.

Firmele prestatoare vor elabora studiul de fezabilitate şi vor revizui Master Planul Aeroportului Internațional Brașov. Vor întocmi proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor şi proiectul de organizare a execuției lucrărilor. Vor depune la autorităţile competente documentaţiile în vederea obţinerii acordurilor şi avizelor pentru autorizaţia de construire, vor realiza proiectul tehnic, caietele de sarcini şi detaliile de execuţie.

De asemenea, proiectanţii vor face verificarea tehnică, vor furniza consultanţă, prin experţi cooptaţi, pe durata derulării procedurilor de achiziţie a lucrărilor şi vor asigura asistenţa tehnică în perioada de execuţie a lucrărilor.

Valoarea totală a contractului este de 1.975.400 de lei.

Construcţiile şi infrastructura care vor fi proiectate în baza acestui contract sunt trei clădiri în care vor funcţiona birouri operaţionale, arhive, garaje pentru autospecialele de deszăpezire, pentru degivror şi echipamentele Friction Tester, magazii de piese şi vestiare, alături de tancul și platforma de alimentare cu combustibil, precum şi cea de sortare a deșeurilor.

De asemenea, vor fi proiectate amenajarea peisagistică şi sistematizarea zonei verzi din vecinătatea terminalului, sistemul de irigație a suprafețelor înierbate, dar şi soluția pentru colectarea separată a scurgerii lichidului de degivrare și antigivrare.

În zilele următoare vom emite ordinul de începere pentru prima parte a proiectării clădirilor şi infrastructurii anexe, respectiv întocmirea studiului de fezabilitate. Avem contractate sau deja în diverse stadii de execuţie mai multe tipuri de lucrări şi documentaţii legate de Aeroportul Internaţional de la Ghimbav, care este obiectivul investiţional numărul 1 al judeţului Braşov. Anul 2021 este decisiv în ceea ce priveşte finalizarea infrastructurii aeroportuare şi facem toate demersurile în acest sens, deoarece ne dorim ca aeroportul să fie funcţional şi operabil până la sfârşitul anului”, a declarat Adrian-Ioan Veştea.

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/noiembrie-decembrie 2020

Sus