Oferte locuri de munca top

Cine va monitoriza implementarea PNRR

Va fi înființat comitetul interministerial pentru monitorizarea procesului de implementare a Planului național de redresare și reziliență – PNRR, decizia ce a intrat în vigoare prin publicarea sa în Monitorul Oficial.

Astfel, comitetul va fi format din reprezentanții ministerelor și instituțiilor publice responsabile cu elaborarea și implementarea reformelor și a componentelor aferente reformelor din cadrul P.N.R.R.. De asemenea, vor fi și reprezentanți ai instituțiilor care au în subordine/coordonare/sub autoritate entități cu competențe în domeniu.

Mai exact, comitetul va fi format din reprezentanți de la:

* Ministerul Afacerilor Interne
* Ministerul Afacerilor Externe
* Ministerul Justiției
* Ministerul Apărării Naționale
* Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului
* Ministerul Energiei
* Ministerul Transporturilor și Infrastructurii
* Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
* Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
* Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației
* Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene
* Ministerul Muncii și Protecției Sociale
* Ministerul Sănătății
* Ministerul Educației
* Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării
* Ministerul Culturii
* Ministerul Tineretului și Sportului
* Secretariatul General al Guvernului
* Consiliul Concurenței.
Comitetul va fi condus de prim-ministrul Guvernului României, în calitate de președinte. În lipsa acestuia, Comitetul va fi condus de secretarul general al Guvernului sau de secretarul general adjunct al Guvernului, desemnat în acest sens.
Acesta va avea următoarele atribuții:
* monitorizează îndeplinirea obiectivelor generale ale P.N.R.R.;
* monitorizează procesul de implementare a reformelor și investițiilor, conform pilonilor și prevederilor cuprinse în P.N.R.R.;
* monitorizează îndeplinirea obiectivului de complementaritate și coeziune a P.N.R.R. cu strategiile și planurile naționale.

La propunerea membrilor, la reuniunile comitetului vor putea participa invitați din partea altor autorități sau instituții publice cu atribuții și competențe specifice, care pot oferi date sau informații relevante pentru buna desfășurare a lucrărilor.

În aceleași condiții, la reuniunile Comitetului pot fi invitați și reprezentanți ai sindicatelor, patronatelor și ai societății civile.
De asemenea, au fost publicate în Monitorul Oficial unele modificări ale măsurilor pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență.

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 7/octombrie 2021

Sus