Solplanet x AeroFix

Cine va mai putea ocupa functia de arhitect-sef

Reglementări noi privind ocuparea funcției de arhitect șef au fost incluse într-un proiect de lege votat ieri de Camera Deputaților. Legea a trecut cu 221 de voturi pentru, 24 de abțineri și nici un vot împotrivă.

Modificarea Legii privind amenajarea teritorului şi urbanismului prevede că funcția de arhitect șef va putea fi ocupată și de un funcționar public, specialist atestat de Registrul Urbaniștilor din România, care are formația profesională de inginer cu specializarea inginerie economică în construcții.

Această formație de inginer va fi introdusă întrucât, deși ingineria economică în construcții nu face parte din ingineria civilă, face parte din domeniul ingineriei în construcții deoarece aproximativ jumătate din materiile predate sunt identice.

De asemenea, 90% din materiile tehnice de specialitate de la inginerie civilă sunt predate de aceiași profesori și la ingineria economică în construcții. Un absolvent de inginerie economică în construcții are cunoștințe tehnice de bază în domeniul construcțiilor hidrotehnice, căi ferate, drumuri și poduri, construcții civile, industriale și agricole, dar și o viziune de ansamblu asupra tuturor aspectelor legate de traiul în comun în vederea dezvoltării durabile și amonioase a societății, susține inițiatorul propunerii.

Astfel, în noua formă, legea prevede ca funcţia de arhitect-şef să poată fi ocupată de un funcţionar public, specialist atestat de Registrul Urbaniştilor din România, având formaţia profesională după cum urmează:

* de arhitect diplomat sau urbanist diplomat, arhitect sau urbanist absolvent cu licenţă şi master ori studii postuniversitare în domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului, la nivelul judeţelor.

* de arhitect diplomat sau urbanist diplomat, arhitect sau urbanist, de inginer în domeniul construcțiilor sau inginer cu specialitatea inginerie economică în construcții, absolvent cu licenţă şi master ori studii postuniversitare în domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului, la municipiilereşedinţă de judeţ, municipiului Bucureşti şi sectoarelor municipiului Bucureşti

* de arhitect diplomat, urbanist diplomat, arhitect sau urbanist ori de inginer urbanist, de inginer în domeniul construcțiilor sau inginer cu specialitatea inginerie economică în construcții, absolvent de master sau studii postuniversitare în domeniul urbanismului și amenajării teritoriului, la nivelul municipiilor;

* de arhitect diplomat, urbanist diplomat, arhitect sau urbanist ori de inginer urbanist, de inginer în domeniul construcțiilor sau inginer cu specialitatea inginerie economică în construcții, absolvent de master sau studii postuniversitare în domeniul urbanismului și amenajării teritoriului, absolvent al cursurilor de formare profesională continuă de specialitate în domeniul amenajării teritoriului, urbanismului și autorizării construcțiilor, organizate la nivelul orașelor;

* de arhitect diplomat, urbanist diplomat sau de conductor arhitect, inginer sau subinginer în domeniul construcţiilor, sau inginer cu specialitatea inginerie economică în construcții, absolvent al cursurilor de formare profesională continuă de specialitate în domeniul amenajării teritoriului, urbanismului şi autorizării construcţiilor, organizate la nivelul comunelor.

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 7/octombrie 2020

Sus