Oferte locuri de munca top

Cine va lua deciziile strategice în PO “Infrastructura mare”

Highway_401_Windsor-Essex_Parkway_ConstructionDeciziile strategice în procesul de implementare a Programului Operational Infrastructura Mare 2014-2020 vor fi luate de un Comitet de Monitorizare, ce urmează să fie constituit de Ministerul Fondurilor Europene.

Acest comitet se va reuni pe parcursul întregii perioade de programare 2014 – 2020, pentru a examina implementarea programului şi progresele înregistrate în cadrul POIM 2014 – 2020.

Ministerul Fondurilor Europene a lansat procesul de constituire a Comitetul de Monitorizare a Programului Operational Infrastructura Mare 2014-2020, program aprobat de Comisia Europeană pe 9 iulie.

CM POIM 2014-2020 este o structură naţională de tip partenerial, fără personalitate juridică, cu rol decizional strategic în procesul de implementare a POIM 2014-2020 .

În vederea selectării unor parteneri reprezentativi şi implicaţi ca membri ai comitetului, MFE invită organizaţiile interesate din rîndul partenerilor relevanţi din mediul economic, social, universitar şi din societatea civilă să işi exprime interesul pentru participarea la CM POIM 2014-2020.

Partenerii economici şi sociali şi organismele care reprezintă societatea civilă sunt invitați să completeze formularul de intenție publicat pe site-ul Ministerului Fondurilor Europene și să-l transmită, în termen de 5 zile lucrătoare (4 august).

În cadrul acestui proces vor fi selectate 11 entităţi, în conformitate cu Metodologia privind constituirea Comitetului de Monitorizare pentru Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020.

În cadrul procesului de selecţie AM POIM va lua în considerare asigurarea unei reprezentări echilibrate a domeniilor relevante pentru implementarea POIM 2014-2020.

În cazul în care partenerii sociali sau organismele care reprezintă societatea civilă fac parte dintr-o organizaţie de tip confederativ general/sectorial, nu vor fi luate în considerare formularele de intenţie transmise individual de către membrii acestora.

De asemenea, nu vor fi acceptate solicitări de includere în CM a instituţiilor pentru care au fost înregistrate şi dovedite fraude în ceea ce priveşte gestionarea de fonduri publice sau fonduri europene în perioada de programare 2007-2013.

În urma finalizării procesului de selecţie a organizaţiilor, MFE prin AM POIM, va solicita nominalizarea participanţilor la Comitetul de Monitorizare în termen de 5 zile lucrătoare.

 

Sus