Oferte locuri de munca top

Cine va face parte din CTATU Constanta

Urmează să fie aleși membrii care vor face parte din Comisia tehnică de amenajare a teritoriului și urbanism (CTATU) pentru municipiul Constanța. Aceștia se vor ocupa de fundamentarea tehnică a avizului arhitectului-șef emis pentru documentațiile de urbanism PUD, PUZ sau PUG. De asemenea, comisia va analiza planurile de amenajare a teritoriului metropolitan, studiile și proiectele de circulație/infrastructură de transport, documentanțiile depuse în vederea emiterii certificatelor de urbanism sau a autorizațiilor de construire etc.

Componența Comisie urmează să fie aprobată de către autoritățile municipiului Constanța, fiind vorba de următoarele propuneri:

* specialiști atestați din domeniul urbanismului, arhitecturii:

-arh. Mihai Isacov – membru OAR, atestat RUR

-arh. Ignis Nejla Duvagi- membru OAR, atestat RUR

-arh. Radu Cornescu- membru OAR, atestat RUR

-arh. Marius Socarici – membru OAR, atestat RUR

-arh. Veronica Pribeagu – membru OAR, atestat RUR

* specialiști atestați din domeniul monumentelor istorice, arheologiei:

-Mădălina Cliante – inspector superior DJPC

-Prof. univ. dr. Florin Anghel

-Lect. univ. dr. Cătălin Pavel

* specialiști atestați – ingineri constructori, ingineri de rețele edilitare, transport:

-ing. Gabriela Veriotti

-ing. Mircea Munteanu

-ing. Gabriela Brândușa Cazacu

-șef lucr. univ. dr. Cosmin Filip

-șef lucr. univ. dr. Dragoș Florian Vintilă

-șef lucr. univ. dr. Gabriela Drăghici

-Sârbu Oana Daniela – polițist local

* specialiști atestați din domeniul sociologiei, economiei, geografiei:

-Prof. univ. dr. Diane Corina Paula Vancea

-Prof. univ. dr. Elena Cerasela Spătaru

-Prof. univ. dr. Mircea Adrian Marica

-Conf. univ. dr. Igor Sîrodoev

-Prof. univ. dr. Lucica Tofan

-Conf. univ. dr. Valentin Broască Madăr

* Arhitectul șef al municipiului Constanța

* Preşedintele Comisiei de specialitate nr. 2 – Daniel-Gigi Tatu

Membrii supleanți:

* specialiști atestați din domeniul urbanismului, arhitecturii:

-arh. Alexandru  Bălan  – membru  OAR, atestat RUR

-arh. Bogdan  Marcu  – membru OAR, atestat RUR

* specialiști atestați din domeniul monumentelor istorice, arheologiei

-arh. urb. Laura Smaranda Tudosie

-Conf univ. dr. Emanuel Plopeanu

* specialiști atestați – ingineri constructori, ingineri de rețeIe edilitare, transport:

– ing. Marius lulian Andrei

– Conf. univ. dr. Anca Constantin

– Bechir Narcis – polițist local

* specialiști atestați din domeniul sociologiei, economiei, geografiei

-Conf. univ. dr. Cristina Elena Georgescu

-Conf. univ. dr. Natașa Tătui-Văidianu

-Lect. univ. dr. Elena Mocanu

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/noiembrie-decembrie 2020

Sus