Oferte locuri de munca top

Cine va elabora PUZ Cluj Napoca

O parte a municipiului Cluj Napoca urmează să se dezvolte în baza unui plan urbanistic  zonal, ce va fi elaborat de două firme.

Pe lângă elaborarea PUZ, proiectanții vor realiza expertiza tehnică, studiile specifice tipului de investiție, studiile de fezabilitate și vor pregăti Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a proiectelor tehnice.

De asemenea, vor asigura asistența tehnică pe perioada de execuție a lucrărilor.

Obiectivul de investiții îl reprezintă „Regenerare urbană a zonei verzi Expo-Transilvania: amenajare și extindere parc Aurel Vlaicu, amenajare străzi adiacente dupa conceptul walkable and smart- city și construire parking”.

Licitația organizată pentru atribuirea acestui contract a fost câștigată de F.I.P. Consulting SRL București și Novart Engineering SRL.

Valoarea contractului este 1.969.669 lei, fără TVA, față de valoarea estimată inițial de 2.200.000 lei, fără TVA.

Finanțarea este asigurată din bugetul local al municipiului.

Contractul a fost atribuit după criteriul ”Cel mai bun raport calitate – preț”, prețul ofertei având o pondere de 40%. Punctajul acordat pentru obținerea unui premiu în cadrul unui concurs de soluții/ de arhitectura si/sau urbanism national sau international (30%), iar restul a fost dat de experienţa a patru experți-cheie.

Durata contractului este de 18 luni.

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 5/iulie-august 2021

 

Sus