Oferte locuri de munca top

Cine va consolida Cetatea Poenarii din Arges

A fost semnat contractul de proiectare și execuție a lucrărilor de conservare și consolidare a Cetății Poenari Argeș.

Contractorii au la dispoziție 3 luni pentru proiectare și 16 luni pentru execuție.

Licitația organizată pentru atribuirea acestui contract a fost câștigată de asocierea formată din două firme: Euras SRL și Arhing SRL.

Lucrările propuse vizează suprafaţa de circa 1900 mp cuprinzând suprafaţa construită a cetăţii şi calea de acces pietonală (scări) existentă.

Printre principalele categorii de reabilitări se numără și:

– înlocuirea cărămizilor degradate;

– refacerea protecției părții superioare a zidurilor;

– restaurarea pavimentelor și pardoselilor degradate cu materiale similare celor originale;

– restaurarea eventualelor componente artistice din piatră – ancadrament Turn 5 (Donjon);

– marcarea tuturor golurilor certe de uși si ferestre și/sau reîntregirea acestora după caz.

– marcarea caturilor acolo unde există urme certe;

– restaurarea cisternei;

– reîntregiri parțiale pe verticală și orizontală a unor ziduri, pe baza rezultatelor studiilor arheologice si istorico – arhitecturale, cu marcarea intervențiilor, pentru protecția vizitatorilor (Curtina Est).

Sistemul de circulație și acces la cetate s-a păstrat, pe majoritatea traseului, în limita acceptabilului.

Astfel, ca intervenții vor fi propuse următoarele:

– lucrări de refacere a tronsoanelor avariate,

– lucrări de reparații locale,

– reparații la balustradele metalice,

– reabilitarea platformelor belvedere,

– reabilitarea porților de acces,

– reabilitarea podețelor din lemn.

Valoarea totală a contractului de proiectare și execuție lucrări este de aproximativ 20 milioane de lei cu TVA, din care:

– proiectare 1.222.985 lei;

– asistență tehnică din partea proiectantului 190.400 lei;

– execuție lucrări 18.720.308 lei.

Monument istoric de categoria A, Cetatea Poenari a fost ridicată în perioada de constituire a statelor feudale Țara Românească și Moldova (sec. XIII-XV) din necesitatea de a apăra independența obținută dar și din cauza pericolului turcesc.

Proiectul privind “Conservarea și Consolidarea Cetății Poenari Argeș” a primit finanţare nerambursabilă în cadrul Axei Prioritare 5 – Îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de Investiţii 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural.

Contractul a fost semnat de către conducerea Consiliului Județean Argeș, reprezentată de președintele Ion Mînzînă, vicepreședintele Adrian Dumitru Bughiu și administratorul public Marius Cristian Puiu.

Președintele Ion Mînzînă a punctat faptul că pentru Consiliul Județean Argeș este un proiect foarte important și a cerut respectarea termenelor de execuție.

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 5/iulie-august 2021

Sus