Oferte locuri de munca top

Cine va aviza SF-urile pentru investitiile MAI

În scopul analizării şi avizării studiilor de prefezabilitate şi fezabilitate ale obiectivelor de investiţii noi, precum şi a documentaţiilor de avizare a lucrărilor de intervenţii la construcţii existente, la nivelul Ministerului Afacerilor Interne va funcţiona Consiliul tehnico-economic, potrivit unui proiect normativ.

Acest Consiliu va fi constituit ca organ consultativ de specialitate, care analizează necesitatea şi oportunitatea realizării unor obiective de investiţii, prezintă concluzii şi recomandări referitoare la categoriile de documentaţii aferente investiţiilor publice, aflate în competenţa de aprobare a M.A.I.

Categoriile de documentații aferente investițiilor publice aflate în competența de aprobare a M.A.I. sunt:

  1. a) studii de prefezabilitate;
  2. b) studii de fezabilitate;
  3. c) documentaţii de avizare a lucrărilor de intervenţii cuprinse în programele M.A.I.

Ordonatorul principal de credite analizează şi, după caz, aprobă realizarea obiectivelor de investiţii

Pentru obiectivele de investiţii aflate în competenţa de aprobare a Guvernului, obţinerea avizului Consiliului interministerial de avizare lucrări publice de interes naţional şi locuinţe, precum şi elaborarea proiectului de hotărâre a Guvernului se fac prin grija unităţii beneficiare, după obţinerea avizului Consiliului tehnico – economic.

Noul proiect normativ reglementează:

– constituirea, componența și atribuțiile Consiliuuil tehnico-economic, la nivelul MAI, ca organ consultativ de specialitate, care analizează necesitatea şi oportunitatea realizării unor obiective de investiţii, aflate în competenţa de aprobare a ordonatorului principal de credite;

– etapele de întocmire și avizare a documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor de investiții noi și/sau lucrărilor de intervenții la construcțiile existente;

– procedura de avizare a documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor de investiții noi și/sau lucrărilor de intervenții la construcțiile existente;

– avizarea și întocmirea ordinului de aprobare a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele de investiții care se finanţează, potrivit legii, din fonduri publice, ordin care se aprobă de către ordonatorul principal de credite.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cititi revista ARENA Constructiilor nr.5/iul-aug 2018

coperta-ac5

Sus