Oferte locuri de munca top

Cine va avea acces la locuinte ANL

Criteriile privind accesul la locuințele construite cu finanțare de la Agenția Națională pentru Locuințe (ANL) fac, printre altele, obiectul modificărilor propuse într-un nou proiect de Hotărâre de Guvern.

Totodată, vor fi modificate și criteriile de prioritizare a investițiilor pentru construirea de locuințe ANL.

Criterii de acces la locuința ANL

Noul proiect de HG prevede ca titularul cererii de locuință și ceilalți membri ai familiei acestuia – soț/soție, copii și/sau alte persoane aflate în întreținerea acestuia –  să nu dețină și să nu fi deținut o altă locuință în proprietate.

De asemnea, să nu fie beneficiarul unei alte locuințe cu chirie, proprietate de stat, proprietate a unității administrativ-teritoriale sau a unității în care își desfășoară activitatea, în localitatea în care a solicitat locuință.

Pentru sectoarele municipiului București această restricție se referă la locuințe care au fost sau sunt deținute în municipiu, indiferent în care sector al acestuia.

Pentru locuințele realizate pe terenuri aflate în proprietatea județului această restricție se referă la locuințe care au fost sau sunt deținute în județ, indiferent în care comună, oraș și municipiu din raza administrativ teritorială a județului sunt amplasate.

Titularul cererii de locuință trebuie să își desfășoare activitatea în localitatea în care sunt amplasate locuințele.

Prin excepție, în cazul când se extinde cuprinderea teritorială a criteriului, solicitanții care își desfășoară activitatea în afara localității în care sunt amplasate locuințele trebuie să facă dovada că au domiciliul stabil de cel puțin un an în această localitate, iar pentru locuințele realizate pe terenuri aflate în proprietatea județului trebuie să facă dovada că au domiciliul stabil de cel puțin un an în județul respectiv.

Pregatiri pentru edificarea unui nou centru comercial

Acces la finanțare

Conform modificărilor propuse, vor fi definite criterii de acces la finanțare. Astfel, va fi evitată dublarea investițiilor realizate prin programe guvernamentale cu aceeași destinație, respectiv prin programul implementat de ANL și prin PNRR.

Nu vor mai fi suprapuneri ale investițiilor noi peste cele vechi și nerepartizate, care astfel se vor deteriora și vor necesita costuri mari de reparații.

De asemenea, nu vor mai fi realizate locuințe în acele localități pentru care reprezentanții autorității publice locale nu au respectat prevederile legale cu privire la virarea sumelor către ANL, colectate din chirii și din vânzare locuințelor finalizate din anii anteriori.

În același timp, nu vor mai fi demarate investiții în zone inundabile, ceea ce generează întârzieri în începerea lucrărilor de construcții-montaj din cauza unor eventuale lucrări de îndiguire a cursurilor de apă, impuse de agențiile/administrațiile competente în domeniu.

Criterii de ierarhizare

Totodată, va fi modificată lista criteriilor de ierarhizare prin punctaj.

Va fi revizuit punctajul pentru criteriul referitor la viabilizarea terenului, deoarece autoritățile publice locale pot furniza informații sigure doar pentru lucrările de apă și canalizare ce revin în sarcina lor directă; branșamentele la rețelele de energie electrică și gaze naturale sunt asigurate de operatori privați sunt condiționate de execuția imobilelor, astfel că lipsa acestor informații poate permite punctarea viabilizării parțiale a terenului.

Va fi înlocuit criteriul referitor la regimul de înălțime cu un criteriu referitor la situația demografică la nivel de localitate, în baza informațiilor furnizate de INS, având în vedere gradul de depopulare a multor localități.

Vor fi introduse criterii noi privind documentația de urbanism aprobată pentru amplasamentul propus.

 

 

 

 

Descărcați aici

 

 

 

Login Required

Sus