Oferte locuri de munca top

Cine plateste racordarea la gazele naturale

Operatorii de distribuție a gazelor naturale vor avea o nouă obligație. Aceasta conform unui proiect de ordin al Agenției Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, care vizează modificarea Standardului de performanță pentru serviciul de distribuție și de sistem al gazelor naturale.

Astfel, operatorul de distribuție va fi obligat să plătească către operatorul economic care a executat lucrările necesare racordării, și cu care are încheiat contract de prestări servicii. Este vorba de operatorii economici autorizați ANRE pentru proiectarea și/sau execuția sistemului de distribuție a gazelor naturale,

De asemenea, pentru realizarea unui nou racord şi/sau a unei/unui noi/nou staţii de reglare-măsurare/staţii de reglare/ staţii de măsurare/post de reglare-măsurare/post de reglare/ post de măsurare sau pentru modificarea/reamplasarea unora existente, operatorul sistemului de distribuție a gazelor naturale (OSD) va avea următoarele obligaţii:

* să recepționeze tehnic racordul şi/sau staţia de reglare măsurare/staţia de reglare/staţia de măsurare/postul de reglare măsurare/postul de reglare/postul de măsurare

* să pună în funcţiune racordul şi/sau staţia de reglare – măsurare/staţia de reglare/staţia de măsurare/postul de reglare- măsurare/postul de reglare/postul de măsurare.

OSD are obligaţia de a răspunde la sesizările/reclamaţiile scrise ale oricărui solicitant sau utilizator SD cu privire la recepţia tehnică şi punerea în funcţiune a racordului şi/sau a staţiei de reglare-măsurare/staţiei de reglare/ staţiei de măsurare/postului de reglare-măsurare/postului de reglare/postului de măsurare, în maximum 20 de zile de la data înregistrării acestora.

Totodată, în situația în care prestarea serviciului de distribuție a gazelor naturale este limitată și/sau întreruptă neplanificat, OSD va fi obligat să reia alimentarea cu gaze naturale.

 

Descărcați aici Proiectul de Ordin ANRE

 

 

 

 

 

Citiți și:

Centru comercial, extins cu peste 8 mii mp

Hala cu functiune mixta, cu peste 7 mii mp sc

Ansamblu industrial din provincie, extins si reabilitat

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 4/iunie 2020

Sus