Oferte locuri de munca top

Cine monitorizeaza lucrarile publice

Monitorizarea lucrărilor publice la nivelul autorităților nu va mai fi realizată de Consiliul Interministerial de Avizare Lucrări Publice de Interes Naţional şi Locuinţe. Modificarea a fost propusă în cadrul unui proiect de Hotărâre de Guvern.

Conform legii actuale, pentru monitorizarea lucrărilor publice care au fost supuse avizării Consiliului interministerial, ordonatorii principali de credite sunt obligaţi să transmită Secretariatului, anual, situaţia privind stadiul implementării proiectelor promovate până la data recepţiei finale.

Prevederea a fost propusă spre abrogare întrucât întocmirea unui Centralizator din partea Consiliului nu mai este necesară, dat fiind faptul că evaluarea și monitorizarea acelorași date și caracteristici ale proiectelor investiționale se realizează de către Ministerul Finanțelor, prin Unitatea de evaluare a investiţiilor publice.

De asemenea, componența Consiliului Interministerial a fost completată în urma schimbărilor la nivel ministerial, după cum urmează:

* Ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice Și Administrației – președinte

* Secretar de stat din cadrul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației – vicepreședinte

* Reprezentantul Ministerului Finanțelor – vicepreședinte

* Reprezentantul Ministerului Transporturilor Și Infrastructurii – vicepreședinte

* Reprezentantul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației – membru

* Reprezentantul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene – membru

* Reprezentantul Ministerului Afacerilor Interne – membru

* Reprezentantul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului Și Turismului – membru

* Reprezentantul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale – membru

* Reprezentantul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor – membru

* Reprezentantul Ministerului Apărării Naționale – membru

* Reprezentantul Ministerului Sănătății – membru

* Reprezentantul Secretariatului General al Guvernului – membru.

Reamintim faptul că obiectul de activitate al Consiliului interministerial este analizarea şi avizarea documentaţiilor tehnico-economice aferente proiectelor de investiţii publice care sunt în competenţa de aprobare a Guvernului.

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/noiembrie-decembrie 2020

Sus