Oferte locuri de munca top

Cine amenajează zona turistică din sudul Litoralului

seashore-167059_640A fost atribuit contractul de amenajare şi modernizare a zonelor de interes turistic din Sudul Litoralului, Mangalia-Saturn. Valoarea ofertei câştigătoare se ridică la suma de 16 milioane lei fără TVA.

Un număr de zece oferta au fost depuse în cadrul licitaţiei lansate de Primăria Mangalia din care doar două au fost declarate admisibile.

SC Recon şi Doje SRL este societatea căreia i-a fost atribuit contractul. Criteriul de atribuire aplicat a fost oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic.

Potrivit documentaţiei tehnice, faleza pietonală adiacentă plajei va fi reabilitată pe o distanţă de peste 2,5 km, între Hotel Paradiso şi limita staţiunii Saturn, dinspre Cordonul Saturn-Venus. De asemenea, proiectul prevede realizarea unui punct de belvedere acoperit, zone verzi, căi de acces către plajă, mobilier urban şi sisteme de iluminat.

Lucrările constau în: reabilitarea aleii pietonale; finisarea acesteia cu granit; construirea unui punct de belvedere; dotarea infrastructurii cu mobilier urban; dotarea infrastructurii cu echipamente moderne de iluminat stradal.

 

Perioada de implementare a contractului este de un an.

Investiţia este finanţată prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 5 – “Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului”.

Sus