Solplanet x AeroFix

Cinci oferte pentru un contract de 20 mil euro privind retele de apa

Cinci oferte au fost depuse în cadrul procedurii de achiziție publică pentru atribuirea contractului de reabilitare a rețelelor de alimentare cu apă, canalizare și stațiilor de apă uzată din Petrăchioaia, Cernica, Glina, județul Ilfov.

Contractul are o valoare de 20 milioane de euro, echivalentul a 98,1 milioane de lei.

Antreprenorii interesați de aceste lucrări sunt:

* Porr Construct SRL

* Asocierea Acvatot SRL (lider) – Sade-Compagnie Generale de Travaux D’hydraulique Paris

* Asocierea Inspet SA (lider) –Green Line Construct SRL

* Asocierea Deliver Lex Trans SRL (lider) – Research Consorzio Stabile Societate Consortile A.R.L. Napoli

* Asocierea Intrakat SA (lider) – Euro Construct Trading 98  SRL.

Beneficiarul lucrărilor este societatea Apă-Canal Ilfov SA.

Intervențiile fac parte din „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Ilfov, în perioada 2014 – 2020“ din cadrul Programului Operațional de Infrastructură Mare (POIM).

Contractul cuprinde execuția construcțiilor civile, a instalațiilor mecanice, electrice și de automatizare, inclusiv furnizarea și montarea echipamentelor aferente, pentru reabilitarea şi extinderea reţelelor de alimentare cu apă, a reţelelor de canalizare şi a staţiilor de pompare apă uzată.

Obiectivele principale sunt următoarele:

* Petrăchioaia

Reţea de distribuţie – extindere 38,343

Reţea de canalizare – extindere 23,587 km

Conducta de refulare – extindere 6,088 km

Staţii de pompare ape uzate – extindere 13 bucăți

* Cernica

Reţea de distribuţie – extindere 30,46 km

Reţea de canalizare – extindere 25,807 km

Conducta de refulare – extindere 10,144 km

Staţii de pompare ape uzate – extindere 7 bucați

* Glina

Reţea de distribuţie – extindere 2,026 km

Reţea de canalizare – extindere 1,663 km

Conducta de refulare – extindere 0,512 km

Conducta de refulare – reabilitare 0,84 km

Staţii de pompare ape uzate – extindere 25 bucăți

Durata de execuție a lucrărilor este de 35 de luni de la data ordinului de începere și 36 luni perioada de notificare a defectelor.

Criteriul de atribuire ales de autoritatea contractantă este „cel mai bun raport calitate – preț”.

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 4/iunie 2021

Sus