Oferte locuri de munca top

Cinci monumente istorice din Prahova vor fi restaurate cu bani europeni

Cinci monumente istorice din județul Prahova își vor schimba radical înfățișarea după finalizarea proiectelor cu finanțare europeană contractate și aflate în derulare prin Programul Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 5.

Pentru că nu exista posibilitatea financiară ca parohiile în cadrul cărora se află unitățile de cult să susțină cofinanțarea realizării acestor proiecte, Consiliul Județean Prahova a alocat fondurile necesare fiecăreia în parte.

Consolidare, restaurare și punere în valoare Centru Cultural Protoieria Ploiești Nord

Valoarea totală a acestui contract de finanțare este de 4.843.769 de lei, iar suma alocată de Consiliul Județean Prahova s-a ridicat la 96.875,40 de lei. Este vorba despre clădirea monument istoric de lângă actualul sediu al Muzeului de Artă, care, la finalul lucrărilor, va deveni Centrul Cultural al Protoieriei Ploieşti Nord.

Proiectul vizează consolidarea, restaurarea şi punerea în valoare a spaţiilor existente, aferente viitorului Centru Cultural Protoieria Ploieşti Nord, cu scopul de a salva de la degradare obiectivul de patrimoniu cultural-religios.

Clădirea, care este inclusă în patrimoniul cultural judeţean, este Casa Dr. Constantin Vasiliu, care se regăseşte pe Lista monumentelor istorice.

Imobilul este construit în stilul neoclasic la sfârşitul secolului XIX, în prezent fiind în stare precară de conservare. Este unul dintre cele patru edificii construite după planurile arhitectului Leonida Negrescu, toate amplasate pe Bulevardul Independenţei.

Restaurare pictură, finisaje interioare și exterioare, instalații, restaurare turn clopotniță, amenajări exterioare Biserica Sf. Vineri Ploiești

Valoarea totală a proiectului este de 7.185.716 de lei, iar cofinanțarea CJ Prahova – de 116.978,76 lei. Clădirea Bisericii Sf. Vineri din Ploiești este monument și a fost ridicată între anii 1875 și 1880 avându-l ca arhitect pe Toma N. Socolescu. Dimensiunile impresionante ale edificiului depășeau cu mult gabaritul modest al bisericilor existente la acea dată în localitate, rămânând până astăzi unul din cele mai impresionante monumente de cult din Ploiești. O notă suplimentară o adaugă pictura lui Gh. Tătărăscu, atât la pereți, cât și la catapeteasmă și rafinamentul procedurilor ornamentale interioare. La clădirea bisericii s-au făcut lucrări importante în perioada 1995- 2009 dar nu au putut fi finalizate din lipsa de fonduri.
În proiect au fost incluse intervenţiile la cladire prin lucrări de restaurare, finisaje la nivelul fațadelor, finisaje la nivelul pardoselii interioare și pictura interioară. La turnul clopotniței se propune refacerea siluetei și modenaturii originale ale turnului deoarece de-a lungul timpului acesta a suferit transformări. Proiectul prevede crearea de facilități pentru accesul persoanelor cu dizabilități.

 Consolidare, restaurare, conservare și punere în valoare arhitecturală și pictura murală a Bisericii mari a Mănăstirii Zamfira, județul Prahova, executată “a fresco” de Nicolae Grigorescu”

Valoarea totală inclusiv TVA a lucrărilor este de 19.555.986 de lei, cofinanțarea CJ Prahova – 332.474,54 lei. Biserica Mare a Mănăstirii Zamfira este monument istoric. Actualul așezământ monahal are la origini construcția Bisericii mici sau Biserica veche, a cărei construcție a început între anii 1721 – 1730, pe perioada celei de a doua domnii a lui Nicolae Mavrocordat la initiativa doamnei Zamfira Apostoli. În anul 1743 lucrarile au fost finalizate, iar biserica a fost dată în folosință. După o serie de seisme, care deteriorează construcțiile, Mitropolitul Nifon decide un program de investiții pentru așezământ prin zidirea Bisericii Mari, a căror lucrări au fost finalizate în anul 1858. Pictura înterioară a bisericii a fost realizată de către pictorul Nicolae Grigorescu, la începutul carierei lui, împreună cu fratele lui Gheorghe.
Prin actualul proiect sunt efectuate lucrări de consolidare a structurii din lemn a bolților la navă și abside, efectuarea tratamentelor contra atacului biologic pe structura suport din lemn a picturii, revitalizarea tuturor instalațiilor, conservarea picturii murale, conservarea, restaurarea iconostasului și a mobilierului eclezial, amenajări exterioare.

Restaurare, consolidare şi punere în valoare a bisericii de lemn Sfinţii Mihail și Gavril”, a schitului Jercălăi – Urlaţi

Valoarea totală a proiectului este de 5.554.270 de lei, cofinanțare a CJ – 111.085,40 de lei. Biserica de lemn ”Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril” a schitului Jercălăi este monument istoric a fost construită în anul 1731 în satul Lueriu judetul Mureș, însă, în anul 1929, Regina Maria a României a decis mutarea bisericii la Castelul Bran ca paraclis regal, iar mai târziu, în anul 1956, Patriarhul Justinian a hotărât ca biserica din lemn să fie montată pe actualul amplasament. Pictura interioară originară din 1731, în tehnica tempera pe lemn, din care s-au păstrat fragmente în Altar și Pronaos, a fost acoperită de un nou strat de pictură la 1838, semnată de pictorul Conrad. Iconostasul, o parte din icoane și mobilier fac parte din zestrea originară a bisericii.
Proiectul actual vizează lucrările de restaurare, consolidare, recostituire și conservare, inclusiv modernizarea echipării tehnice pentru toate categoriile de instalații interioare și exterioare, fiind restaurată și pictura interioară.

Restaurare și punere în valoare a asamblului arhitectural medieval al fostului Schit Lespezi

Valoarea totală a proiectului inclusiv TVA este de 5.059.051 de lei, iar cofinanțarea CJ – 101.181,02 lei. Parohia Schit Lespezi, aparţinătoare Protoieriei Câmpina, a identificat oportunitatea reabilitării acestui monument istoric care datează din perioada 1661-1675, ultima reabilitare fiind realizată în anul 1819.
Schitul Lespezi este un sit istoric situat în aria localitaţii Posada. Ceea ce se păstrează astăzi este fosta capelă a schitului, Biserica cu Hramul Sfânta Treime, una dintre cele mai vechi, mai frumoase şi mai bine conservate ctitorii cantacuzine de pe Valea Prahovei. Biserica aparţinând Schitului a fost zugravită în frescă între anii 1687-1693 de către renumitul zugrav de biserici Pârvu Mutu.
Proiectul vizează consolidarea lucrărilor structurale, restaurarea picturii şi punerea în valoare a spaţiilor existente aferente Schitului Lespezi, cu scopul de a salva de la degradare obiectivul de patrimoniu cultural-religios şi, în acelasi timp, promovarea zonei şi a obiectivului în sine, urmând a avea ca impact valorificarea potenţialului turistic, cu accent pe dezvoltarea sectorului de turism ecumenic în judetul Prahova.

 

 

 

 

Citiți și:

Cum va fi extins un important aeroport din tara

Sume imense pentru reabilitarea termica a blocurilor din Capitala

A fost autorizata construirea a 130 apartamente

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr.1/ martie 2019

Sus