Oferte locuri de munca top

Cheltuielile pentru construirea de locuinte sociale, mai transparente

Construcția locuințelor sociale și decontarea cheltuielilor de construcție de la bugetul de stat vor fi reglementate în mod clar și transparent, potrivit unui nou proiect de Hotărâre pentru completarea normelor metodologice de aplicare a Legii Locuinței.

Potrivit inițiatorilor, textul legislativ nu numai că va îmbunătăți maniera în care sunt construite locuințele sociale, dar va ajuta și la eficientizarea cheltuielilor de la bugetul de stat.

Astfel, noul text legislativ aflat în dezbatere publică până pe 6 ianuarie 2017, stabilește în mod clar cheltuielile pentru care se poate face transferul sumelor de la bugetul de stat, precum contravaloarea cheltuielilor lucrărilor de construcții-montaj, inclusă în valoarea totală a devizului general, cu excepția cheltuielilor aferente racordării la rețelele de utilități publice, precum și contravaloarea cheltuielilor aferente utilajelor, echipamentelor tehnologice și funcționale care necesită montaj din care se decontează exclusiv cheltuielile efectuate pentru achiziția următoarelor: ascensor, centrală termică de bloc sau de scară, după caz, cu echipamentele necesare funcționării acesteia.

Nu în ultimul rând, pentru o mai mare eficiență bugetară, inițiatorii proiectului au stabilit ca până la data de 1 august, anul în curs, beneficiarii să transmită Ministerul Dezvoltării lista obiectivelor de investiții pentru locuințe sociale și de necesitate propuse a se finanța în anul următor.

După centralizarea solicitărilor de finanțare a locuințelor până la data de 1 august, Ministerul Dezvoltării va putea fundamenta necesarul de finanțare pentru anul următor la Ministerul Finanțelor Publice.

Lista cu obiectivele de investiții care se finanțează și a sumelor care se alocă sunt stabilite prin contracte anuale de finanțare între Ministerul Dezvoltării și unitățile administrativ-teritoriale beneficiare.

Creditele oferite de stat vor fi transferate beneficiarilor în limita bugetului anual al Ministerului Dezvoltării, aprobat cu această destinație, astfel încât să se asigure finalizarea lucrărilor cu respectarea termenului de punere în funcțiune și cu încadrarea în limitele contravalorii cheltuielilor prevăzute a se finanța de la bugetul de stat.

În plus, proiectul legislativ reglementează în mod expres persoanele însărcinate cu eliberarea autorizațiilor de construire. Noutatea constă în faptul că delegațiile permanente ale consiliilor județene nu se mai regăsesc printre persoanele autorizate în acest sens.

Ministerul Dezvoltării menționează că, în vederea elaborării și implementării strategiilor publice, fie că este vorba de nivel național sau local, este necesară cunoașterea informațiilor actualizate privind numărul de unități locative pe care autoritățile administrației publice locale le au în proprietate și în administrare, dar și gradul de ocupare a acestora. În caz contrar, politicile publice vor răspunde parțial nevoilor existente, iar impactul programelor de construcții de locuințe nu va mai putea fi monitorizat la fel de eficient.

În acest sens, inițiatorii proiectului consideră necesară transparentizarea informațiilor cu privire la fondul de locuințe existent în proprietatea și în administrarea fiecărei unități administrative-teritoriale. Astfel, noul proiect de act normativ îi obligă pe edili „să facă publice prin afișare pe site-ul instituției sau într-un loc accesibil publicului, după caz, date actualizate privind numărul de locuințe pe care le dețin în proprietate și în administrare, în funcție de destinația acestora, de gradul de ocupare a acestora, precum și hotărârile prin care au fost aprobate listele cu solicitanții care beneficiază de respectivele locuințe”.

 

Cititi aici proiectul actului normativ

 

 

 

 

Rasfoieste revista ARENA Constructiilor , editia nov – dec 2016

Sus