Oferte locuri de munca top

Cheltuielile imprevizibile din proiectele europene, acoperite de stat

Cheltuielile necesare în evenimentele imprevizibile, care nu sunt eligibile în cadrul proiectelor cu finanțare europeană, vor putea fi acoperite de stat.

Pentru proiectele din perioada de programare 2014 – 2020, prevăzute în POR, POIM, POC și POAT, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene va avea cuprins în bugetul său sume pentru a acoperi cheltuielile neeligibile apărute în procesul de implementare. Este vorba de cheltuieli ce sunt necesare pentru finalizarea proiectelor în cadrul Mecanismului pentru Interconectarea Europei, ai căror beneficiari sunt operatorii economici cu capital de stat. Aceasta conform unui proiect de Hotărâre de Guvern.

Modificarea este necesară întrucât pe parcursul implementării proiectelor apar cheltuieli neeligibile determinate de evenimente imprevizibile. Acestea suplimentează bugetele alocate proiectelor și fac imposibilă finalizarea acestora în termenele asumate în acordurile/deciziile de finanțare.

De asemenea, nu este permisă actualizarea valorii totale a proiectului și suplimentarea costurilor, respectiv modificarea acordurilor/deciziilor de finanțare, deoarece astfel s-ar depăși suma de cofinanțare UE/CEF în valoare de maxim 85% din valoarea eligibilă a proiectului.

La această dată, un singur beneficiar a transmis solicitare de transfer bugetar a unor sume neeligibile apărute în procesul de implementare a proiectului, neprevăzute la data semnării Acordului de finanţare, în valoare de 4.496.088 lei.

Perioada de implementare a proiectelor aflate în portofoliul CEF 1 şi care au Acordurile de Finanţare semnate cu COM/INEA este până la sfârşitul anului 2023. Deşi unele proiecte sunt în implementare începând din anul 2015, astfel de situaţii neprevăzute nu au apărut şi este posibil să nici nu mai apară, precum se arată în proiectul de Hotărâre.

Modificarea propusă:

La articolul 40 alineatul (1) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 93/2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 133 din 19 februarie 2016, cu modificările și completările ulterioare,  după litera d) se introduce o nouă literă, lit. e), cu următorul cuprins:

Art. 40 alin (1) În bugetul Ministerului Fondurilor Europene pentru finanțarea proiectelor în cadrul Mecanismului pentru Interconectarea Europei ai căror beneficiari sunt operatori economici cu capital de stat, se cuprind:

e) sume neeligibile, altele decât cele prevăzute la lit. c), apărute în procesul de implementare și determinate de evenimente imprevizibile la data semnării acordurilor/deciziilor de finanțare, necesare pentru finalizarea proiectelor, cu avizul prealabil al ministerului responsabil de politica în domeniul de activitate în care se implementează proiectul.”

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 2/aprilie 2021

Sus