Oferte locuri de munca top

Cheltuieli pentru investitii de peste 10 mld euro in proiectul Bugetului 2019

În anul 2019 cheltuielile destinate investițiilor vor însuma 47,2 miliarde lei, reprezentând aproximativ 4,62% în PIB, potrivit proiectului Legii Bugetului 2019.

În acelși document se arată că  principalele cheltuieli asigurate de la bugetul de stat pe anul 2019 vizează:

– Programul Național de Dezvoltare Locală : 2,5 miliarde lei;
– Programul de interes public și social derulat de Compania Națională de Investitii :
1,1 miliarde lei
– investiții ale operatorilor din industria de apărare 0,2 miliarde lei;
– investiții în infrastructura de transport : 5,6 miliarde lei, din care 4,1 miliarde de lei
aferente proiectelor finanțate din fonduri europene
– investiții în domeniul apelor : 0,4 milioane lei.

Proiectul mai prevede:

Înființarea Fondului de Dezvoltare și Investiții, gestionat de Comisia Națională de Strategie și Prognoză, pentru finanțarea proiectelor de investiții ale unităților/subdiviziunilor administrativ – teritoriale în domenii prioritare principale si secundare, cum sunt: sănătate, educație, apă – canalizare, rețea de energie electrică, și rețea de gaze, transport, drumuri, salubrizare, cultură, culte, sport și locuințe.

De asemenea Fondul se utilizează și pentru finanțarea proiectelor de investiții ale universităţilor.

Finanțarea acestor proiecte se asigură sub formă de granturi, acordate din Fond.

Sursa de finanțare a fondului o reprezintă împrumuturile în lei, acordate din disponibilitățile contului curent general al trezoreriei statului în limita sumei de 10 miliarde de euro, echivalent lei calculat la cursul de schimb al BNR la data intrarii in vigoare a prezentului act normativ, pe un interval de 20 de ani.

Înființarea Programului de finanţare a investiţiilor pentru modernizarea şi dezvoltarea staţiunilor balneare.

Programul stațiuni balneare este finanțat integral din bugetul Secretariatului General al Guvernului, prin bugetul Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză.

Beneficiarii sunt unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, denumite în continuare UAT, şi societăţile înfiinţate în conformitate cu prevederile Legii societăţilor nr. 31/1990,, iar sumele alocate se folosesc potrivit destinațiilor prevazute de OUG 114/2018.

Profilul şi conţinutul activităţii în investiţiile efectuate de către beneficiarii Programului staţiuni balneare vor fi menţinute cel puţin 10 ani de la accesarea sumelor din acest program; în caz contrar, beneficiarii vor rambursa integral sumele obţinute ca sprijin financiar potrivit legislaţiei în domeniul ajutorului de stat.

Proiectele de investiţii efectuate în cadrul Programului staţiuni balneare trebuie să fie realizate în cel mult 12 luni de la încheierea acordului de finanţare.

Pentru acest program se preconizează a se efectua în cursul anului 2019 angajamente în valoare de 400 milioane lei şi plăţi în valoare de 80 milioane lei.

Pentru Programul Național de Dezvoltare Locală (PNDL) a fost instituită etapa a II-a, ”urmărindu-se, mai întâi, repartizarea echilibrată a fondurilor de la bugetul de stat pe județe, pe bază de indicatori, iar apoi, alocarea acestora în interiorul județelor, în mai mulți pași, luându-se în considerare principii directoare pentru selecția proiectelor”, se arată în proiectul Legii Bugetului 2019.

Corelarea surselor de finanțare, evitarea dublei finanțări și armonizarea criteriilor tehnice de selecție pentru proiectele de investiții rămân în atenția MDRAP și în perioada următoare.

 

 

Citiți și:

Proiect rezidential cu 200 apartamente, aprobat

Cum merg vanzarile in cadrul unui amplu proiect rezidential din Transilvania

In zona centrala a Bucurestiului va fi edificata o cladire cu 14 niveluri

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr.8/ nov-dec 2018

Sus