Oferte locuri de munca top

Cheltuieli eligibile pentru finantarea europeana 2021-2027: noi prevederi

Urmează să fie stabilite condițiile de eligibilitate pentru cheltuielile efectuate de beneficiari în cadrul operaţiunilor finanţate în perioada de programare 2021-2027 prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european plus, Fondul de coeziune și Fondul pentru o tranziție justă şi din cofinanţarea naţională.

Mai multe reguli noi sunt prevăzute într-un proiect de Hotărâre de Guvern (atașat).

În ceea ce privește regulile generale, a fost introdusă o excepție punctuală, având în vedere caracteristicile anumitor tipuri de cheltuieli.

Astfel, opțiunile de costuri simplificate, prin natura lor, nu vor fi însoțite de facturi sau documente cu valoare probatorie echivalentă și nici de documente care să ateste plata și nu vor fi înregistrate în contabilitate.

Totodată, amortizarea și contribuția în natură nu pot fi însoțite de dovada plății, iar contribuția în natură nu poate fi însoțită de factură sau documente cu valoare probatorie echivalentă.

Depozit de deseuri, extins pe mai mult de doua hectare

Costul de achiziţie a terenului

Pentru costul de achiziţie a terenului, pe lângă condițiile generale, trebuie să fie îndeplinite şi următoarele condiţii specifice:

* operaţiunea nu beneficiază de finanţare din Fondul social european Plus;

* costul de achiziţie a terenului este certificat de un evaluator, independent de beneficiarul operaţiunii şi autorizat care să confirme că preţul acestuia nu excede valoarea de piaţă, luând în calcul caracteristicile tehnice ale imobilului.

Costul de achiziţie a imobilelor

Costul de achiziţie a imobilelor deja construite este eligibil dacă sunt îndeplinite condițiile generale și următoarele condiţii specifice:

* operaţiunea nu beneficiază de finanţare din Fondul social european Plus;

* imobilul nu a fost achiziţionat/construit prin intermediul unei finanţări nerambursabile publice în ultimii 5 ani anterior datei depunerii de către beneficiar a cererii de finanțare, după momentul plății finale;

* imobilul este strict necesar implementării operaţiunii;

* costul de achiziţie a imobilului este certificat de un evaluator, independent de beneficiarul operaţiunii şi autorizat care să confirme că preţul acestuia nu excede valoarea de piaţă, luând în calcul caracteristicile tehnice ale imobilului.

 

Descărcați aici Proiectul HG

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 1/ martie 2022

Sus