Oferte locuri de munca top

Certificatul de urbanism: ramane cum am stabilit

Emiterea certificatului de urbanism se face după cum doreşte fiecare primărie, deşi există acte normative ce stabilesc clar în ce condiţii se eliberează documentele de acest tip. În practică, de foarte multe ori autoritățile publice locale solicită și alte documente, care nu sunt prevăzute de lege, îngreunând în acest fel eliberarea certificatelor de urbanism. În plus, în contextul progresului înregistrat de către Oficiul pentru Cadastru și Publicitate Imobiliară prin emiterea Extraselor de Carte Funciară printr-o procedură exclusiv online, nu toate primăriile acceptă acest document în format electronic.

Deși Legea 50/1990 prevede ca termen de emitere a acestui document de către autoritățile locale intervalul de 30 zile și menționează clar lista documentelor ce trebuie depuse de către cetățeni în acest scop, în multe cazuri termenul este depășit, iar primăriile au o practică neunitară în ceea ce privește conținutul dosarului pe care îl solicită în acest scop.

Ieri, Senatul a respins un proiect legislativ prin care mai mulți parlamentari USR doreau să rezolve aceste probleme.

Respingerea este justificată de Ciprian Lucian Roșca, secretar de stat la Ministerul Dezvoltării Regionale, care a declarat: ”Considerăm că atât Legea 50/1991, cât și Normele metodologice de aplicare ale acesteia stabilesc în mod limpede faptul că la emiterea certificatului de urbanism nu pot fi solicitate beneficiarilor alte documente decât cele deja prevăzute la art 19 din Ordinul nr 839/2009.”

Procedura de autorizare a executării lucrărilor de construcții începe odată cu depunerea cererii pentru emiterea certificatului de urbanism în scopul obținerii, ca act final, a autorizației de construire.

Certificatul de urbanism este solicitat de către autorități și în cazul “concesionării de terenuri, adjudecării prin licitație a proiectării lucrărilor publice în faza studiului de fezabilitate, cererilor în justiție și operațiunilor notariale privind circulația imobiliară, atunci când operațiunile respective au ca obiect comasara/dezmembrarea terenurilor din/în cel puțin 3 parcele, împărțelii/comasării de parcele în scopul realizării lucrărilor de construcții și de infrastructură, constituirea unei servituți de trecere cu privire la un imobil”.

Documentele necesare emiterii certificatului de urbanism  (art 19 din nr 839/2009):

(1) Pentru emiterea certificatului de urbanism, solicitantul – orice persoana fizica sau juridica interesata – trebuie sa depuna la emitent o documentatie cuprinzând:

  1. a) cererea-tip (formularul-model F.1 „CERERE pentru emiterea certificatului de urbanism”), în conformitate cu precizarile privind completarea acesteia, cuprinzând:
  2. elementele de identificare a solicitantului;
  3. elementele de identificare a imobilului pentru care se solicita emiterea certificatului de urbanism, respectiv localitate, numar cadastral si numar de carte funciara, în cazul în care legea nu dispune altfel; 3.elementele care definesc scopul solicitarii;
  4. b) planuri cadastrale/topografice, cu evidentierea imobilelor în cauza, astfel:
  5. pentru imobilele neînscrise în evidentele de cadastru si publicitate imobiliara: plan de încadrare în zona, la una din scarile 1:10.000, 1:5.000, 1:2.000, 1:1.000, 1:500, dupa caz, eliberat, la cerere, de catre oficiul de cadastru si publicitate imobiliara;
  6. pentru imobilele înscrise în evidentele de cadastru si publicitate imobiliara: extras din planul cadastral de pe ortofotoplan si extras de carte funciara pentru informare actualizat la zi, eliberate, la cerere, de catre biroul de cadastru si publicitate imobiliara. c)documentul de plata a taxei de eliberare a certificatului de urbanism, în copie.

(2) Potrivit prevederilor art. 6 alin. (1) si (4) din Lege, certificatul de urbanism este un act de informare privind regimul juridic, economic si tehnic al imobilului, precum si cerintele urbanistice specifice amplasamentului, determinate în conformitate cu prevederile documentatiilor de urbanism avizate si aprobate, document care se elibereaza, la cerere, oricarui solicitant – persoana fizica sau persoana juridica – nefiind necesara prezentarea titlului asupra imobilului sau a altui act care sa ateste dreptul de proprietate.

(3) Se interzice emitentului sa conditioneze emiterea certificatului de urbanism de elaborarea prealabila a unei documentatii de urbanism pentru imobilul în cauza, precum si a oricaror documentatii tehnice de definire a scopului solicitarii.

(4) Potrivit Legii, certificatul de urbanism nu tine loc de autorizatie de construire/desfiintare si nu confera dreptul de a executa lucrari de constructii.

 

Participati la evenimentul organizat de ARENA Constructiilor, joi 7 iunie, la Bucuresti !

 

Citiți și:

1000 de apartamente si centru comercial, pe un teren de 5,5 ha

Viitoare cladire multifunctionala in Bucuresti

Reabilitare drum si extindere centru scolar, proiecte aprobate

 

Cititi revista ARENA Constructiilor nr 3/ mai 2018

Un comentariu;

  1. Radulescu Vasile said:

    Corect.Dar ref. pct.(3) primariile care au PUG expirat ca termen de valabilitate , solicita intocmirea PUZ pt. constructia unei lucuinte in intravilan intre alte locuinte. Aberant. Ex.Primaria Targoviste.

Sus