Oferte locuri de munca top

Certificate negative pentru proiectarea de lucrari rutiere

Două firme, care au obținute contracte de proiectare pentru modernizarea unor tronsoane de dumuri naționale, nu și-au îndeplinit obligațiile contractuale asumate prin respectivele contracte.

Astfel, Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA a emis câte un certificate negative intermediar în cadrul fiecărui contract.

Elaborare Proiect tehnic, Detalii de execuție, Asistența tehnică la obiectivul „Consolidare DN 67D km 76 + 830 – km 108+390 (cu întreruperi) Valea Cernei – Băile Herculane Sector km 76+830 – km 89+700”

Contractul a fost semnat de CNAIR cu Total Road SRL în luna iunie 2022, iar prestarea serviciilor a început în data de 11 iulie 2022.

Prestatorul a predat o documentație incompletă pentru serviciile de elaborarea PT + CS + DTAC, documentație ce nu poate fi supusă avizării CTE DRDP Craiova / CTE / CNAIR SA / CTE MTI.

Sumele alocate pentru acest obiectiv nu au fost consumate, iar întârzierile înregistrate au condus la nefinalizarea contractului.

Contractul are o valoare de 1.450.935 lei.

Servicii de reactualizare documentație tehnică, întocmire PTH inclusiv DTAC, DEE și asistența tehnică la obiectivul „Modernizare DN 56 C km 0+000 – 60+375”

Tot cu Total Road SRL a semnat cu CNAIR și contractul de reactualizare a documentației tehnice pentru modernizarea DN 56C, la data de 12 aprilie 2022.

Prestatorul trebuia să actualizeze Studiul de Fezabilitate întocmit de societatea Dermacons SRL începând cu 2 mai 2022, cu o durată de cinci luni.

Și de această dată, proiectantul a predat o documentație incompletă.

Contractul are o valoare de 1.804.342 lei.

Proiect rutier de circa 100 mil euro, dorit de multe firme mari

Elaborare Proiect Tehnic, Detalii de Execuție, Asistența tehnică și Execuție lucrări la obiectivul: “Consolidare DN 57 km 53+700-53+900 si 59+415-60+000”

Contractul de servicii a fost semnat în luna mai 2022 de CNAIR cu societatea Mecano Bau Trading SRL, iar prestarea acestora a început în luna iunie.

DRDP Craiova a solicitat de două ori clarificări la Proiectul Tehnic de execuție întrucât s-au constatat neconcordanțe între DALI și PTh, neprimind însă niciun raspuns, astfel că documentația tehnico-economică nu a putut fi supusă avizării în CTE DRDP Craiova nici până la această dată.

Contractul are o valoarea de 4.169.547 lei.

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 2/ aprilie  2023

Sus