Oferte locuri de munca top

Certificate negative pentru inregistrari cadastrale, facute cu intarziere

Noi certificate negative au fost emise de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară pentru nerespectarea termenelor prevăzute de prestare a serviciilor.

În contractele respective înregistrarea sistematică în Sistemul Integrat de Cadastru şi Carte Funciară s-a făcut cu întârziere.

Pentru întârzieri ANCPI a perceput penalități.

Contractul subsecvent aferent UAT Blăgești din județul Bacău

ANCPI a emis un certificat negativ pentru asocierea Geosilva SRL(lider) – EKD Software SRL, considerând că acest contract a fost îndeplinit corespunzător din punct de vederea cantitati, calitativ dar nu în termenul stabilit.

Este vorba de contractul subsecvent aferent UAT Blăgești din județul Bacău – Lot 4. Valoarea acestuia este de 739.672 lei fără TVA.

Contractul a fost semnat la 17 septembrie 2019, iar serviciile ar fi trebuit finalizate până la 1 februarie 2022.

Pentru o parte din servicii s-a depășit termenul prevăzut în graficul de prestare a serviciilor:

* Livrarea 2 – Documente tehnice ale cadastrului – copie spre publicare, UAT Blăgești, județul Bacău

Ca urmare a depășirii termenelor contractuale asumate, s-au aplicat penalități pentru 413 zile de întârziere, în valoare totală de 72.877 lei. Prestatorul nu s-a conformat obligației de plată privind contravaloarea penalităților în termenul și condițiile notificării ANCPI, iar debitul înregistrat de Prestator în contabilitatea ANCPI, constând în penalități rezultate din îndeplinirea cu întârziere a obligațiilor privind Livrarea nr. 2 face obiectul unui dosar aflat pe rolul Tribunalului București.

Oferta reevaluata pentru lucrari de intretinere curenta

* Livrarea 3 – Documente tehnice ale cadastrului – copie finală, UAT Blăgești, județul Bacău

Ca urmare a depășirii termenelor contractuale asumate, au fost calculate penalități pentru 125 zile de întârziere, în valoare de 11.095 lei, ce au fost deduse din valoarea Livrării 3.

În 4 UAT- uri din județele Covasna și Sibiu

ANCPI a avut probleme și în cadrul contractului subsecvent Servicii de înregistrare sistematică în Sistemul Integrat de Cadastru şi Carte Funciară a imobilelor situate în 4 UAT- uri din județele Covasna și Sibiu, atribuit în baza Acordului – cadru nr. 24239/03.10.2017 pentru Lot 7.

Contratul a fost semnat între ANCPI și Cornel & Cornel Topoexim SRL în luna decembrie 2019 la o valoare de 329.297 lei fără TVA.

Pentru o parte din servicii s-a depășit termenul prevăzut în graficul de prestare a
serviciilor, așa că autoritatea contractantă a emis un certificat negativ pentru antreprenor.

Este vorba despre Livrarea 2 UAT Malnaș – Proces-verbal de acceptanță nr. 20189/13.04.2022.

Ca urmare a depășirii termenului contractual asumat, pentru cele 247 de zile de întârziere s-au aplicat penalități de întârziere în valoare totală de 15.479 lei. Cuantumul total al penalităților a fost încasat conform extrasului ANCPI din data de 6 mai 2022.

 

 

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 3/mai 2023

Revista Arena Constructiilor mai 2023

Sus