Oferte locuri de munca top

Certificate negative: noi obligatii ale autoritatilor contractante

Autoritățile contractante vor avea noi obligații privind certificatele negative pe care le emit în cadrul derulării contractelor atribuite prin proceduri de achiziție publică.

În acest sens, Guvernul va aproba astăzi unele modificări ale normelor metodologice de aplicare a legilor achizițiilor publice.

Astfel, certificatele negative, dar și cele care certifică îndeplinirea obligațiilor contractuale de către contractant trebuie publicate în SEAP, în termen de 60 de zile de la data emiterii.

Excepție fac numai situațiile în care efectele au fost suspendate prin hotărârea instanței de judecată.

Totodată, autoritățile contractante vor avea obligația de a anunța în SEAP momentul la care a fost finalizat/a încetat, după caz, contractul sectorial, de achiziție publică /acordul-cadru/ contractul subsecvent.

Aceasta pentru o mai mare transparență a procesului de achiziție sectorială.

Noile modificări normative prevăd și situația în care procedura se desfășoară offline ca urmare a imposibilității tehnice de derulare online, pe întreaga perioadă de depunere a ofertelor, din motive imputabile operatorului SEAP.

De asemenea, detaliază pașii procedurali pe care îi presupune aplicarea și derularea unui sistem dinamic de achiziții.

Nou ansamblu industrial, format din 8 hale, langa Bucuresti

O altă noutate o reprezintă abrogarea reglementării referitoare la înlocuirea personalului de specialitate nominalizat pentru îndeplinirea contractului și a situațiilor în care această înlocuire nu ar constitui o modificare substanțială a contractului de achiziție publică.

Modificările aduse normelor metodologice au fost necesare întrucât autoritățile și entitățile contractante au semnalat anumite neclarități la nivelul normelor metodologice de aplicare a legislației în domeniul achizițiilor publice și sectoriale.

Acestea au avut ca efect modalitatea neunitară de aplicare a prevederilor din legislația primară raportat la ajustarea prețului contractelor de achiziție publică/ contractelor sectoriale.

 

Descarcati aici noile prevederi

 

Login Required

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 2/ aprilie  2023

Sus