Oferte locuri de munca top

Certificat negativ pentru intarzieri in lucrari de ”prima urgenta”

Compania Națională de Investiții a emis certificate negative pentru firme de construcții care s-au angajat să execute lucrări în primă urgență dintr-un subprogram de investiții derulat CNI SA, dar care nu s-au încadrat în graficul de execuție asumat prin contract.

Contractele vizează două loturi din pachetul 42  – Proiectare, asistența tehnică și execuție lucrări pentru obiective de investiții incluse în „Subprogramul lucrări în primă urgență”.

În cadrul acestuia, CNI SA e emis două certificate negative asocierii formată din firmele Hentza Business SRL (Ștefăneștii de Jos, Ilfov) – lider de asociere, Gia Office Nav SRL și Costruzioni Generali Sud SRL.

CNI percepe penalități pentru fiecare zi de întârziere de la data termenului prevăzut pentru finalizarea lucrărilor și până la data îndeplinirii efective a obligațiilor de finalizare a lucrărilor contractate, respectiv admiterea recepției la terminarea lucrărilor.

Contractele sunt pentru:

* Lot 1 Lucrări pentru stoparea alunecărilor de teren din zona comunei Fârtățești, județul Vâlcea, cu o valoare de 710.988 lei fără TVA (preț la care a ajuns după majorarea cu circa 13% din februarie anul acesta).

Printr-un act adițional s-a decalat termenul de finalizare a lucrărilor cu 93 zile calendaristice până la data de 13.12.2021, termen nerespectat.

* Lot 3 Execuție reabilitare drumuri comunale în comuna Breaza, județul Suceava, cu o valoare de 3.412.123 lei fără TVA (preț majorat în noiembrie 2022); Data semnarii contractului este 7 iunie 2021.

Reabilitarea unui tronson DJ, de circa 30 mil euro, primeste doua oferte

 

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 2/ aprilie  2023

Sus