Oferte locuri de munca top

Cereri de finantare pentru peste 85 km DJ

Pentru opt proiecte de modernizare a drumurilor județene din Județul Buzău, ce cumulează peste 85 km, autoritățile județene vor depune cereri de finanțare prin  Programul Național de Investiții Anghel Saligny.

Proiectele de investiții pentru care este solicitată finanțare nu sunt incluse la finanțare în programele derulate din fonduri externe nerambursabile în perioada de programare 2021-2027 sau prin alte programe naționale sau comunitare, inclusiv din contracte de împrumut semnate cu instituţii de credit sau instituţii financiare interne sau internațional.

Aceste proiecte sunt:

* Modernizare DJ203I,km 0+100-10+000 DN2B Cilibia-Caragele, cu o valoare de 50.183.445,80 lei cu TVA

* Modernizare drum judetean pentru acces Vulcanii Noroioși DJ 102F km 0+000-8+800 si DJ 220A, km 0+000-5+800, Satuc-Policiori Vulcanii Noroioși, cu o valoare de 96.615.775 lei

* Modernizare drum judetean DJ 102F, km 8+800-20+080 Scortoasa-Cănești, cu o valoare de 88.938.985 lei

* Modernizare DJ 203K km. 116+300-127+600, Nemertea- Lunca Priporului (DN10), UAT comuna Gura Teghii și Oraș Nehoiu, cu o valoare de 204.944.045 lei

* Modernizare DJ 215A, KM 0+000.00 – 7+000.00, Izvorul Dulce – Blăjani, cu o valoare de 24.913.839 lei

* Modernizare DJ 204M, km 0+000-10+000, Minzalesti – Jgheab – Bisoca, cu o valoare de 86.423.058 lei

* Modernizare DJ 203A, km 0+000-10+000, Podu Muncii – Campulungeanca- Mărgăritești, cu o valoare de 71.775.704 lei

* Modernizare DJ 220,km 58+000-70+000, Murgești Pardoși-Buda, cu o valoare de 92.807.422 lei

Proiectele au în vedere modernizarea drumurilor prin prevederea unei îmbrăcăminți rutiere moderne, a unui sistem de colectare, dirijare și evacuare a apelor pluviale din zona drumului, lucrări de sprijinire/consolidare a terasamentelor, astfel încât să se obțină îmbunătățirea circulației rutiere din punct de vedere al confortului utilizatorului și siguranța circulației rutiere și pietonale.

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 7/octombrie 2021

Sus