Oferte locuri de munca top

Centura rutiera de 73km, pregatita de proiectare

Pentru realizarea unui proiect de infrastructură rutieră, o centură de peste 73 km, au fost inițiate demersurile în vederea proiectării.

Acest proiect rutier are o valoare totală de aproape 45 de milioane de euro și urmează să lege mai multe comune din zona metropolitană Iași.

Astăzi a fost scos la licitație contractul de achiziție publică de servicii de proiectare constând în Studiu de Fezabilitate, Proiect Tehnic, Detalii de Execuție, Proiect pentru Autorizarea Executării Lucrărilor de Construire și DTOE, inclusiv verificarea tehnică a proiectului tehnic și asistență tehnică pe timpul execuției lucrărilor ”Înființarea centurii ușoare de ocolire a Municipiului Iași”.

Luna aceasta, Consiliul Județean Iași a obținut finanțarea pentru documentația tehnico-economică a centurii ușoare a municipiului, de 7,8 milioane de lei.

Serviciile de proiectare prevăd elaborarea următoarelor:

– Studiu de fezabilitate, inclusiv analiza cost-beneficiu, studii de teren și expertize tehnice

– Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții PAC, inclusiv documentația tehnică de execuție a lucrărilor DTOE și obținerea autorizației de construire,

– Proiect tehnic inclusiv detalii de execuție.

Durata prestării serviciilor este de 29 de luni structurata astfel:

– Faza de proiectare 1 – Studiu de fezabilitate, inclusiv analiza cost beneficiu, studii de teren și expertize tehnice în maxim 60 de zile, de la ordinul de incepere al serviciilor pentru etapa I

– Faza de proiectare 2 – Documentație tehnică pentru autorizarea lucrărilor de construire- PAC inclusiv documentații pentru obținerea avizelor și Documentație tehnică pentru organizarea lucrărilor de construire – DTOE – maxim 1,5 luni de la ordinul de începere al serviciilor pentru etapa a II a.

Ordinul de începere se va emite după aprobarea indicatorilor tehnico economici din cadrul studiului de fezabilitate de către Plenul Consiliului Județean Iași.

Obținerea avizelor intră în sarcina contractantului, taxele necesare pentru obținerea acestora vor fi decontate ulterior de achizitor în baza documentelor justificative.

– Faza de proiectare 3 – proiectul tehnic de execuție inclusiv detalii de execuție și verificarea tehnică a acestora- maxim 1,5 luni de la ordinul de începere al serviciilor pentru etapa a III a.

– Faza de proiectare 4 – asigurarea de contractant a asistenței tehnice pe timpul executării lucrărilor, respectiv 24 de luni.

Valoare estimată a serviciilor de proiectare este 6.630.057 lei fara T.V.A.

Centura ușoară de ocolire a municipiului lasi va avea o lungime totală de 73,081 km, astfel:

DJ248B- Vânători-Lețcani în lungime de 16,32 km

DC26B Lețcani-Voinești în lungime de 16,573 km

DJ 248A Voinești în lungime de 2,21 km

DJ 248F Voinești-Mânjești-Budești în lungime de 6,007 km

DJ 248C Budești- Piciorul Lupului- Ciurea în lungime de 10,486 km;

DJ 248D Ciurea-Bârnova-Tomești – Holboca în lungime de 19,069 km

DJ 249 A Limita Mun. lași – Holboca (intersecția DJ 248D) în lungime de 2,415 km.

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 5/iulie-august 2021

Sus