Oferte locuri de munca top

Centura Bucuresti: Exproprieri suplimentare de aproape 4 mil euro

Suma necesară exproprierilor pentru realizarea Centurii Nord București va fi suplimentată cu aproape 4 milioane euro, după modificările realizate ulterior aprobării inițiale a despăgubirilor. (Lista proprietarilor cu suprafețe mai mari de expropriat este atașata la finalul știrii)

Va fi actualizată situația imobilelor afectate de realizarea Centurii București Nord – km 0+000 – km 52+770, pe raza localităților Balotești, Buftea, Cernica, Mogoșoaia, Pantelimon, Ștefăneștii de Jos și Tunari din județul Ilfov, conform unui proiect de Hotărâre de Guvern.

După recepționarea de către A.N.C.P.I./O.C.P.I., documentațiile cadastrale individuale au suportat modificări în ceea ce privește suprafața de expropriat, categoria de folosință sau poziționarea intravilan/extravilan. Astfel, pentru un număr de 300 de imobile au rezultat diferențe ale suprafețelor.

După modificările survenite, sumele vor fi suplimentate cu 18.250.867 lei, astfel încât, să se poată realiza eliberarea justelor despăgubiri în conformitate cu datele reale rezultate după întocmirea documentațiilor cadastrale individuale și a documentelor de proprietate.

Pentru obiectivul de investiţii Autostrada de centură București, sector Centura Nord km 0+000 – km 52+770, indicatorii tehnico – economici au fost aprobaţi prin Hotărârea Guvernului nr. 233/2008 și nu necesită completări sau modificări.

Peste 150 apartamente, intr-un nou ansamblu din Capitala

Până în prezent, pentru exproprieri au fost parcurse următoarele etape:

* Consemnarea sumelor prevăzute ca justă despăgubire;

* Emiterea Deciziei de expropriere nr. 873/10.05.2021;

* Întocmirea documentațiilor cadastrale individuale;

* Întocmirea Raportului de evaluare.

 

 

Descărcați aici

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 7/ octombrie  2022

Sus