Oferte locuri de munca top

Centrala hidroelectrica Tarnita – Lapustesti, pe agenda de azi a Guvernului

Studiul de fundamentare pentru noua Centrală hidroelectrică cu pompaj (CHEAP) Tarnița – Lăpuștești, propusă să fie realizată prin Parteneriat Public Privat cu ajutorul unei investiții estimate la peste 1 miliard de euro, se află pe agenda ședinței de astăzi a Guvernului.

Conform documentului, obiectivul de investiţie va fi amplasat în județul Cluj, la circa 30 km amonte de municipiul Cluj-Napoca, pe valea râului Someșul Cald, în versantul stâng adiacent acumulării Tarnița.

Proiectul CHEAP Tarniţa – Lăpuşteşti se compune din următoarele obiecte principale:

* Rezervorul Superior (acumularea Lăpuşteşti) cu un volum de 10 mil. mc amplasat pe platoul Lăpuşteşti (NNR 1086,00 mdM) şi realizat prin săpătură şi îndiguiri astfel încât volumul săpăturilor să fie apropiat ca valoare cu cel al umpluturilor din diguri;

* Rezervorul Inferior (acumularea Tarniţa) cu un volum util de 15 mil. Mc din totalul de 70 milioane mc,obiectiv existent, amplasat pe râul Someșul Cald la cota talveg 441,00 mdM şi realizat de barajul Tarniţa din beton armat în dublu arc (NNR la cota 521,50 mdM şi Niv. min. de expl. la cota 514,00 mdM);

* Centrala, o construcție subterană amplasată în versantul stâng al acumulării Tarniţa, compusă din caverna sălii maşinilor şi caverna trafo având galerii de acces şi de legătură între ele, galerii pentru aspiratori, puţuri pentru vane, galerie de cable şi acces personal exploatare. Echipamentele electromecanice 4 grupuri reversibile de 250 MW fiecare.

* Derivaţiile,reprezentând uvrajele de transport hidraulic între rezervorul superior şi centrală şi între centrală şi rezervorul inferior, compuse din: galeria de mare presiune (2 fire), construcție subterană înclinată la 45° între rezervorul superior şi clădirea centralei; galeriile de mică presiune (2 fire), construcţii subterane necesare evacuării apei turbinate şi aspiraţiei apei pompate.

Din documentaţia de urbanism/amenajare a teritoriului rezultă că suprafața totală de teren necesară realizării investiției este de 205,07 ha.

Prin caracterul de amenajare hidroenergetică al investiției, cele mai multe dintre obiectivele acesteia vor fi amplasate pe extravilan. Cu toate acestea o serie de construcții pot fi realizate doar în intravilan, astfel se propune introducerea în intravilan definitivă a următoarelor zone:

* casa barajist 5.000 mp;

* casa barajist și bloc de interventie 8.000 mp;

* bloc tehnic 30.595 mp.

Rezultă astfel o suprafață de teren intravilan definitiv de 43.595 mp

Totodată, pentru accesul la obiectivele investiției va fi necesar să fie construite drumuri noi cu o lungime de 20,6 km.

Realizarea unei centrale hidroelectrice cu acumulare prin pompaj va crea posibilitatea ca, pe lângă participarea la acoperirea vârfului de sarcină intern, să exporte energie de vârf pe terţe pieţe, precum şi să furnizeze servicii de sistem pe piaţa internă şi externă în vederea asigurării creşterii calităţii energiei furnizate consumatorilor.

Perioada de proiectare şi execuţie este de 60 luni de la data semnării contractului.

Perioada de operare cu durata de până la 30 ani începe de la data semnării contractului pentru activele deja finalizate (dacă este cazul), iar pentru restul proiectului de la data finalizării diverselor etape.

În situația în care partenerul privat nu reușește să obțină finanțarea întregului proiect, contractul de PPP va înceta.

Acest proiect a fost prezentat și în cadrul ”Strategiei Energetice a României”, care menționează că ”la nivelul anului 2030 există şi perspectiva altor tehnologii pentru stocarea energiei, dar acestea nu au, în acest moment, suficientă maturitate tehnologică pentru a fi implementate. Prin urmare, este obligatorie realizarea unei capacităţi de stocare cu puterea de circa 1.000 MW în CHEAP Tarnița-Lăpuștești care să poată interveni în echilibrarea sistemului pe durate cuprinse între 4-6 ore”.

România este singura ţară europeană care,având condiţii geomorfologice deosebit de favorabile pentru construcţia şi operarea centralelor cu acumulare prin pompaj, nu deţine o astfel de centrală, cu toate că au existat preocupări încă din anul 1975, acest tip de centrală a fost și rămâne imperios necesară pentru SEN.

 

 

Citiți și:

Viitoare cladire cu 8 niveluri in zona ultracentrala a Bucurestiului

Cu cat s-au scumpit materialele pentru constructii, in acest an

Teren pregatit pentru dezvoltarea de blocuri cu 11 etaje, in Capitala

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 4/ iunie 2019

Sus