Oferte locuri de munca top

Cele mai mari cresteri salariale

Cele mai mari creșteri salariale le-au avut în cursul anului trecut ziariștii ! Mai precis, unii ziariști, cei care au beneficiat de campaniile politice pentru alegerile locale și parlamentare. De asemenea, publicitatea plătită de stat pentru campania coronavirus a adus fonduri importante în unele redacții.

În activitatea de editarea salariul mediu net a fost anul trecut de 6007 lei ca medie lunară, mai mare cu circa 18% față de cel din anul anterior. Se pare că ”a patra putere în stat” câștigă mult mai bine în anii electorali.

Un salt important, de circa 15%, a înregistrat și media lunară a salariului net din Transporturile pe apă, până la 3605 lei.

În activitatea de Fabricare a produselor din tutun, media pe anul trecut a salariilor nete lunare a fost 5513 lei, mai mare cu peste 12% față de cea cu un an în urmă.

Cel mai mult câștigă angajații din firmele prestatoare de servicii în tehnologia informaţiei; activităţi de servicii informatice: media lunară a salariilor nete de anul trecut a fost de 7.825 lei, în creștere cu circa 10% față de anul anterior.

Aceștia sunt urmați de angajații din Fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului, cu o medie lunară de 6.865 lei anul trecut, mai mare cu peste 11% față de cea din anul 2019.

Cele mai mari câștiguri salariale medii nete 
Cod CAEN Rev.2 media anuala 2020 (lei) Variatie fata de media anuala 2019
Activităţi de servicii în tehnologia informaţiei; activităţi de servicii informatice 62-63 7825 9.8%
Fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului 19 6865 11.5%
Informaţii şi comunicaţii 58-63 6463 11.6%
Extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale 06 6289 8.1%
Activităţi de editare 58 6007 17.7%
Activităţi de asigurări, reasigurări şi ale fondurilor de pensii (cu excepţia celor din sistemul public de asigurări sociale) 65 5863 5.1%
Intermedieri financiare, cu excepţia activităţilor de asigurări şi ale fondurilor de pensii 64 5748 6.7%
Intermedieri financiare şi asigurări 64-66 5619 6.2%
Activităţi de servicii anexe extracţiei 09 5611 9.4%
Fabricarea produselor din tutun 12 5513 12.2%
Administraţie publică şi apărare; asigurări sociale din sistemul public*) 84 5055 5.7%
Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat 35 4779 10.6%
  din care: Cercetare-dezvoltare 72 4757 3.1%
Transporturi aeriene 51 4651 -13.5%
Industria extractivă 05-09 4566 6.1%
Telecomunicaţii 61 4478 5.5%
Activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice 69-75 4433 2.7%
Activităţi auxiliare pentru intermedieri financiare, activităţi de asigurare şi fonduri de pensii 66 4074 -0.2%
Sănătate şi asistenţă socială 86-88 4047 7.9%
Depozitare şi activităţi auxiliare pentru transport 52 4025 4.1%
Activităţi de producţie cinematografică, video şi de programe de televiziune; înregistrǎri audio şi activităţi de editare muzicalǎ; activităţi de difuzare şi transmitere de programe 59-60 3878 1.1%
Fabricarea produselor farmaceutice de bază şi a preparatelor farmaceutice 21 3782 5.3%
Extracţia cărbunelui superior şi inferior 05 3757 4.9%
Fabricarea altor mijloace de transport 30 3703 5.4%
Extracţia minereurilor metalifere 07 3682 2.5%
Transporturi pe apă 50 3605 14.7%
Învăţământ 85 3555 6.2%
Fabricarea altor produse din minerale nemetalice 23 3534 9.6%
Fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice 26 3486 5.7%
Fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente n.c.a 28 3466 5.2%
Industria metalurgică 24 3388 1.1%
Fabricarea băuturilor 11 3353 8.2%
TOTAL ECONOMIE 3307 6.7%
Fabricarea substanţelor şi a produselor chimice 20 3247 3.9%
Fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor şi semiremorcilor 29 3216 2.6%
Construcţii 41-43 3131 6.6%
Fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice 22 3074 3.0%
Transport şi depozitare 49-53 3054 6.9%
Captarea, tratarea şi distribuţia apei 36 3004 8.4%
Industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal, exclusiv maşini, utilaje şi instalaţii 25 3000 6.2%
Alte activităţi extractive 08 2958 8.4%
Repararea, întreţinerea şi instalarea maşinilor şi echipamentelor 33 2952 5.2%
Colectarea şi epurarea apelor uzate 37 2950 9.5%
Industrie total 05-39 2949 5.9%
Fabricarea hârtiei şi a produselor din hârtie 17 2937 10.1%
Fabricarea echipamentelor  electrice 27 2910 7.3%
Tranzacţii imobiliare 68 2865 6.0%
Silvicultură şi exploatare forestieră; pescuit şi acvacultură 02-03 2862 3.4%
Industria prelucrătoare 10-33 2811 5.1%
Activităţi de spectacole, culturale şi recreative 90-93 2802 4.0%
Transporturi terestre şi transporturi prin conducte 49 2797 8.9%
Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; repararea autovehiculelor şi motocicletelor 45-47 2765 6.8%
Tipărire şi reproducerea pe suporturi a înregistrărilor 18 2760 4.7%
Distribuţia apei; salubritate gestionarea deşeurilor, activităţi de decontaminare 36-39 2651 7.6%
Activităţi de servicii administrative şi activităţi de servicii suport 77-82 2517 7.6%
Agricultură, silvicultură şi pescuit 01-03 2514 5.3%
Agricultură, vânătoare şi servicii anexe 01 2396 6.1%
Activităţi de poştă şi de curier 53 2347 9.9%
Colectarea, tratarea si eliminarea deşeurilor; activităţi de recuperare a materialelor reciclabile; activităţi şi servicii de decontaminare 38-39 2332 7.0%
Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn şi plută, cu excepţia mobilei; fabricarea articolelor din paie şi din alte materiale vegetale împletite 16 2261 7.6%
Fabricarea produselor textile 13 2249 1.6%
Alte activităţi industriale n.c.a. 32 2219 6.9%
Industria alimentară 10 2215 5.1%
Alte activităţi de servicii 94-96 2153 5.2%
Fabricarea de mobilă 31 2074 5.1%
Tăbăcirea şi finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie, harnaşamentelor şi încălţămintei; prepararea şi vopsirea blănurilor 15 2046 1.5%
Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte 14 1835 3.2%
Hoteluri şi restaurante 55-56 1659 -9.0%
sursa INS

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/noiembrie-decembrie 2020

Sus