Oferte locuri de munca top

Cel mai mare muzeu al mineritului din Romania

Una dintre cele mai adânci mine din Europa este pe cale să devină cel mai mare muzeu al mineritului din România.

Proiectul are o valoare totală de peste 15 milioane de lei, dintre care 14,5 milioane reprezintă sume nerambursabile.

Anina, orașul din Caraș Severin care a cunoscut o perioadă de prosperitate cu ajutorul mineritului, încearcă să se reconvertească într-un oraș al turismului, cu ajutorul fondurilor europene.

Fosta mină, ridicată acum două secole, va deveni un punct de atracție pentru vizitatorii Banatului Montan. Printr-un proiect finanțat prin Programul Operațional Regional, Ansamblul Puțului I, Anina, monumant industrial de clasă A, va fi restaurat, conservat, reabilitat și pus în valoare. Tot aici, va lua naștere Muzeul Mineritului Anina.

Conform proiectului, noul obiectiv va deveni un adevărat motor pentru dezvoltarea orașului și se dorește un model de bună practică pentru celelalte zone miniere ale Regiunii Vest.

Proiectul urmărește trei mari obiective:

* Restaurarea, conservarea și reabilitarea monumentelor Puțul I și Mașina de extracție cu aburi, care compun „Ansamblul Puțului I, Anina”;

* Amenajarea și dotarea monumentelor Puțul I și Mașina de extracței cu aburi care compun „Ansamblul Puțului I, Anina” în scopul înființării Muzeului Mineritului Anina;

* Promovarea noului Muzeu al Mineritului Anina și însușirea rolului de Centru polizator in dezvoltarea locală și regională.

Termenul de finalizare a lucrărilor este 30 noiembrie 2021, iar beneficiarul este Primăria Oraşului Anina .

Proiectul este în implementare și înregistrează un progres de 49,34%. Contractul de lucrări este în derulare, până în prezent stadiul valoric al lucrărilor este de 46,33%.

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 6/septembrie 2021

Sus