Oferte locuri de munca top

Cei ce lucreaza de acasa vor putea primi locuinte ANL

Locuințele construite cu fonduri de la stat, prin Agenția Națională pentru Locuințe, vor putea fi repartizate și tinerilor și persoanelor care își desfășoară activitatea la domiciliu.

Aceasta potrivit unui proiect de lege care prevede mai multe modificări ale criteriilor de acces la locuințe ANL.

Stabilirea solicitanților care au acces la locuințe, precum și repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, se realizează în mod obligatoriu după criterii care vor respecta criteriile-cadru stabilite de Ministerul Dezvoltării, de autoritățile administrației publice locale și/sau centrale care preiau în administrare aceste locuințe.

(la finalul știrii găsiți Criteriile cadru pentru repartizarea locuințelor ANL)

Criteriile de acces la locuință

Titularul cererii de locuință și ceilalți membri ai familiei acestuia trebuie să nu dețină și să nu fi deținut o altă locuință în proprietate. Să nu fie beneficiarul unei alte locuințe cu chirie, proprietate de stat, proprietate a unității administrativ-teritoriale sau a unității în care își desfășoară activitatea, în localitatea în care a solicitat locuință.

Pentru sectoarele municipiului București această restricție se referă la locuințe care au fost sau sunt deținute în municipiu, indiferent în care sector al acestuia.

Pentru locuințele realizate pe terenuri aflate în proprietatea județului această restricție se referă la locuințe care au fost sau sunt deținute în județ, indiferent în care comună, oraș și municipiu din raza administrativ teritorială a județului sunt amplasate.

Ansamblu de opt cladiri, propus intr-un municipiu

De asemenea, titularul cererii de locuință trebuie să își desfășoare activitatea în localitatea în care sunt amplasate locuințele.

Cuprinderea teritorială la care se referă această cerință se va stabili de consiliile locale/consiliile județene. Se va avea în vedere posibilitatea extinderii acestei cuprinderi teritoriale și în afara localității în care s-a solicitat locuința. Aceasta în cazuri motivate de existența unor platforme industriale, puncte de lucru ale unor unități economice din localitate, așezăminte de ocrotire socială, aeroporturi, nave maritime sau fluviale, unități turistice, cultural-sportive și de agrement sau alte asemenea cazuri, în care își desfășoară activitatea solicitanții de locuințe.

Prin excepție, în cazul când se extinde cuprinderea teritorială a criteriului, solicitanții care își desfășoară activitatea în afara localității în care sunt amplasate locuințele trebuie să facă dovada că au domiciliul stabil de cel puțin un an în această localitate, iar pentru locuințele realizate pe terenuri aflate în proprietatea județului trebuie să facă dovada că au domiciliul stabil de cel puțin un an în județul respectiv.

Pentru situațiile în care titularii cererii de locuință își desfășoară activitatea la domiciliu se face dovada desfășurării activității la domiciliu

Criteriile de prioritizare a investițiilor

Prin același proiect de HG vor fi revizuite criteriile de acces la finanțare, pentru a se evita dublarea investițiilor realizate prin programe guvernamentale cu aceeași destinație, respectiv prin programul implementat de ANL și prin PNRR.

Lista criteriilor de ierarhizare prin punctaj va include revizuirea punctajului pentru criteriul referitor la viabilizarea terenului. De asemenea, se înlocuiește criteriul referitor la regimul de înălțime cu un criteriu referitor la situația demografică la nivel de localitate.

Se introduc trei criterii noi privind documentația de urbanism aprobată pentru amplasamentul propus, numărul de autorizații de construire emis la nivel de localitate, amplasarea terenurilor în vecinătatea unor monumente istorice.

Totodată, se va avea în vedere ca în programul de finanțare curent să se cuprindă și obiectivele de investiții incluse la finanțare în anul anterior și pentru care s-au depus documentele solicitate de ANL, dar nu s-a ajuns la faza de aprobare a indicatorilor tehnico-economice sau la faza de achiziție publică servicii de proiectare și execuție lucrări.

 

 

 

 

Descărcați aici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Citiți revista Arena Construcțiilor nr. 7/octombrie 2023

Revista Arena Constructiilor octombrie 2023

Sus