Oferte locuri de munca top

Ce verifica ISC la controlul in proiectare si controlul in executie

Controalele privind activitatea de proiectare din domeniul construcțiilor, derulate de Inspectoratul de Stat în Construcţii în ultimul trimestru al anului trecut, au constatat neconformități majore și grave privind elaborarea de proiecte incomplete/neconforme, care nu respectă prevederile codului de proiectare seismică P100-1/2013, care conțin neconcordanțe între partea scrisă și cea desenată, fără detalii de execuție sau care nu respectă nivelul de calitate corespunzător, cu caiete de sarcini incomplete, neverificate la toate cerințele fundamentale de calitate.

Ca urmare a neconformităților constatate ISC a aplicat 7 amenzi contravenționale în cuantum de 99.000 lei în 88 de controale.

Controalele în etapa de execuție a lucrărilor de construcții au relevat mai multe tipuri de neconformităţi.

Dintre neconformitățile majore sau cu grad ridicat de repetabilitate identificate, ISC menționeză:

* încălcarea prevederilor din acorduri/ avize/ autorizația de construire,

* neasigurarea de către investitori a verificării execuției lucrărilor de construcții prin specialiști diriginți de șantier autorizați;

* realizarea de construcții fără specialiști responsabili tehnici cu execuția autorizați;

* neasigurarea condițiilor de verificare a lucrărilor ajunse în faze determinante;

* nerespectarea normelor tehnice, a prevederilor din proiectul tehnic și detaliile de execuție, a celor din caietele de sarcini;

* afectarea construcțiilor învecinate sau adiacente;

* neamenajarea terenurilor ocupate temporar pentru aducerea lor la starea inițială, la terminarea lucrărilor de construcții;

* executarea de modificări la construcții existente sau schimbarea de destinație a construcției în lipsa unei expertize tehnice;

* întocmirea necorespunzătoare a documentelor ce se constituie în cartea tehnică a construcției fie prin lipsa documentelor de calitate ale produselor puse în operă, fie prin neînsușirea de toți factorii implicați a documentelor de calitate încheiate;

* lipsa panoului de identificare a investiției.

* neîndeplinirea obligațiilor stabilite prin regulamentele și procedurile elaborate în aplicarea Legii nr. 10/1995, privind realizarea și menținerea cerințelor fundamentale ale construcțiilor;

* neaducerea la îndeplinire a măsurilor dispuse;

Potrivit celui mai recent raport al ISC, în ultimul trimestru al anului trecut au fost efectuate 3.439 controale la obiective de investiții, din care 1.553 controale în faze determinante prin care s-a autorizat continuarea lucrărilor de construcții. Au fost aplicate 378 sancțiuni contravenționale în cuantum de 2.902.000 lei.

 

Descarcati aici Cazuri deosebite in controlul calitatii in constructii

 

 

 

 

 

 

Citiți și:

Revizuiri importante ale unui proiect rutier major

SF-urile pentru doua proiecte rutiere mari vor primi finantare

Construirea a 5 cladiri cu 9 niveluri ar putea demara in aprilie

 

 

 

Cititi revista ARENA Constructiilor

 ARENA Constructiilor nov – dec 2017 (click aici)coperta-ac8-mare  ARENA Constructiilor , oct 2017  (click aici) coperta-ac7

 

Sus