Oferte locuri de munca top

Ce va mai fi finantat prin Programul national de cadastru

Noi lucrări vor putea fi finanțate prin Programul național de cadastru și carte funciară. Propunere legislativă, lansată în luna iulie a acestui an, a primit până acum numai avize favorabile. Prin cel mai recent raport al comisiilor de specialitate ale Parlamentului au fost aduse și câteva amendamente.

Ce modificări au fost propuse

În cadrul Programului național de cadastru și carte funciară, Agenția Națională va cofinanța și lucrările de întocmire a planurilor parcelare, derulate în condițiile art. 40 alin 4-12 din Legea cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996, coroborate cu dispozițiile legislației specifice în materia fondului funciar, inițiate ca urmare a contractării serviciilor de realizare a planurilor parcelare de către unitățile administrativ-teritoriale.

Completările au fost aduse având în vedere că actualele dispoziții ale art. 40 alin 4-12 prevăd o serie de dispoziții specifice care reglementează procedura de întocmire, afișare și recepție a planurilor parcelare similar înregistrării sistematice a imobilelor, iar normele din actuala propunere legislativă reglementează, finanțarea realizării acestor planuri parcelare de către Agenția Națioanală de Cadastru și Publicitate Imobiliară conform sumelor și reglementărilor specifice înregistrării sistematice. Normele au fost revizuite pentru a se asigura aplicabilitatea practică.

Totodată, o nouă prevedere a fost introdusă de către comisii. Aceasta prevede că ”plata destinată cofinanțării lucrărilor de realizare a planurilor parcelare se realizează cu respectarea dispozițiilor alin 32-34, precum și a dispozițiilor referitoare la plata taxei pe valoarea adăugată, iar sumele se decontează ulterior deschiderii din oficiu a cărților funciare, potrivit art. 40 alin. 4-12”.

Norme specifice au fost introduse pentru a asigura respectarea termenelor și procedurilor actuale de cofinanțare.

O altă propunere este ca ”după modificarea conținutului documentelor planurilor parcelare, în urma soluționării cererilor de rectificare, în perioada de afișare, ulterior finalizării perioadei de afișare și contestare, oficiul teritorial recepționează documentele planurilor parcelare finale și procedează, după caz, la deschiderea noilor cărți funciare în baza titlului de proprietate eliberat potrivit dispozițiilor alin. 4, la actualizarea informațiilor tehnice cu privire la imobilele deja înscrise în evidențele de cadastru și carte funciară sau la înscrierea provizorie a dreptului de proprietate, potrivit principiilor înregistrării sistematice”.

Normele au fost revizuite pentru a asigura aplicabilitatea reglementării, în considerarea celor trei situații care pot interveni în perioada de întocmire și recepționare a planurilor parcelare, respectiv a faptului că, în cazul în care titlul de proprietare nu s-a emis până la data deschiderii din oficiu a cărților funciare sunt aplicabile cazurile de înscriere provizorie prevăzute de art. 12 alin 14, 15 și 16, iar în cazul imobilelor deja înscrise în evidențele de cadastru și carte funciară, care incluse în tarlaua ce a făcut obiectul planului parcelar, noua carte se va deschide prin preluarea situației din cartea funciară existentă în ceea ce privește titularii drepturilor reale imobiliare, însă cu actualizarea corespunzătoare a oricăror detalii tehnice rezultate din măsurătorilor efectuate.

Modificări în cadrul Legii fondului funciar nr. 18/1991

În cadrul Legii fondului funciar nr. 18/1991, deputații au propus într-un nou amendament că ”în cazul planurilor parcelare realizate și recepționate potrivit legislației specifice a cadastrului, sunt aplicabile dispozițiile referitoare la cofinanțare prevăzute de art. 9 alin 29-30 pct. 1 din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare”.

Parlamentarii susțin că modificarea se impune pentru a asigura eliminarea oricăror interpretări referitoare la dubla finanțare și pentru a elimina reglementările căzute în desuetudine referitoare la finanțarea și efectuarea lucrărilor geodezice, fotogrammetrice și organizare a teritoriului, dat fiind faptul că sediul materiei pentru astfel de reglementari îl constituie Legea cadastrului și a publicității imobiliare.

 

 

 

Citiți și:

Ansamblu imobiliar cu 19 niveluri, in zona Herastrau

Trei blocuri, autorizate recent intr-un ansamblu rezidential

Viitor ansamblu cu peste 100 de apartamente, in curs de autorizare

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 7/oct 2019

Sus