Oferte locuri de munca top

Ce va include Registrul electronic național al nomenclaturilor stradale

registruNoul Registru electronic național al nomenclaturilor stradale reprezintă sistemul unic de referință la nivel național, în care sunt înscrise nomenclaturile stradale de la nivelul comunelor, orașelor și al municipiilor, potrivit proiectului de ordin al directorului general ANCPI, Radu Codruț Ștefănescu.

„Persoana desemnată de către primar înregistrează și actualizează toate adresele administrative în Registru, prin verificarea, completarea, validarea și actualizarea datelor existente în sistem sau prin introducerea datelor din evidențele proprii. Pentru fiecare adresă administrativă se înregistrează: UAT-ul, localitatea, numele drumului de care aparține adresa, numărul administrativ atribuit, blocul și scara, după caz, precum și istoricul adresei administrative”, arată inițiatorii.

În Registru vor fi înregistrate și actualizate informațiile despre localizarea geospațială a drumurilor și a numerelor administrative într-o localitate. Primarul va desemna persoana însărcinată cu înregistrarea denumirilor, responsabilitate pe care cel din urmă trebuie s-o îndeplinească în termen de 10 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a Hotărârii Consiliului Local.

Potrivit Ordinului, autoritățile publice locale vor atribui câte un număr administrativ fiecărui imobil din intravilanul localității, mijloc prin care acestea vor putea fi identificate. Pentru imobilele cu construcții situate în extravilan, adresa administrativă se identifică prin denumirea drumului și numărul administrativ atribuit de autoritatea publică locală competentă, care reprezintă poziția kilometrică față de originea drumului. Denumirea drumului va fi alcătuită din categoria și indicativul drumului pe care sunt situate imobilele respective.

Totodată, fiecărui drum i se va atribui o denumire. O denumire nouă de drum nu va putea fi atribuită atunci când aceeași denumire, una aproape identică sau una care se pronunță la fel a fost deja atribuită altui drum din cadrul aceleiași localități. Mai departe, fiecărui drum i se va atribui un cod stradă unic în sistemul informatic. Dacă denumirea drumului se modifică, codul stradă atribuit inițial se păstrează. Totuși, dacă denumirea se schimbă doar pentru o parte a drumului, se va aloca un cod nou pentru partea nou creată a acestuia.

Prin acest proiect se dorește aprobarea Normelor tehnice privind procedurile de lucru specifice Registrului electronic național al nomenclaturilor stradale. Propunerile și sugestiile referitoare la acesta pot fi trimise în perioada 13-24 martie.

Registrul electronic național al nomenclaturilor stradale va oferi posibilitatea:

* căutării după diverse criterii intuitive care să faciliteze identificarea drumurilor și adreselor de pe întreg teritoriul României;

* actualizării informațiilor la nivel centralizat în funcție de modificările și completările efectuate de către autoritățile publice locale;

* gestiunii în mod unitar și utilizării informațiilor de nomenclatură stradală de către toate instituțiile publice, atât în documente cât și în sistemele informatice proprii.

„Registrul este obligatoriu de utilizat de instituțiile și autoritățile administrației publice centrale și locale în activitatea specifică. Agenția Națională asigură instituțiilor și autorităților publice, precum și notarilor publici accesul liber și gratuit la registru”, adaugă inițiatorii.

Procedurile de operaționalizare a registrului vor fi elaborate prin norme tehnice privind procedurile de lucru specifice RENNS, în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a Ordinului. La rândul lor, procedurile de operaționalizare vor fi aprobate tot prin Ordinul directorului ANCPI.

Sus