Oferte locuri de munca top

Ce va fi schimbat privind executia mixturilor asfaltice

Normele după care sunt executate mixturile asfaltice vor fi completate și actualizate, în urma problemelor indentificate în aplicarea acestora.

În același timp, va fi clarificată modalitatea de determinare a caracteristicilor suprafeţei straturilor executate din mixturi asfaltice și a perioadei de efectuare a investigațiilor din teren.

Totodată, vor fi acceptate toleranțe negative la execuția straturilor de bază și de legatură din mixturi asfaltice, dar numai considerându-le abateri locale și cu respectarea condiției că nu se acceptă abateri în minus de la grosimea pachetului structurii rutiere. Aceste toleranțe vor fi acceptate întrucât antreprenorii au argumentat că, deși utilizează utilaje performante, există totuși tehnologic abateri de execuție (de câtiva mm / pe strat executat).

În plus, se impune preluarea denivelărilor existente ale stratului suport.

Va fi acceptată inclusiv posibilitatea așternerii mixturilor asfaltice cu bitum rutier la temperaturi scăzute, de minimum 5°C, doar în condiții speciale, și doar pentru mixturile cu bitum normal și în condițiile utilizării de aditivi specifici, pentru a prelungi perioada de timp în care se pot pune în operă mixturi asfaltice.

De asemenea, capacitatea portantă nu va fi solicitată la recepția la terminarea lucrărilor pentru lucrări de întreținere, întrucât acestea nu aduc aport de capacitate portantă și au caracter provizoriu.

Conform propunerilor, va fi introdusă posibilitatea utilizării mixturii asfaltice în strat de bază care conține în alcătuire și asfalt recuperat, în acord cu SR EN 13108-8, întrucât creșterea gradului de valorificare a deșeurilor rezultate din construcții este impusă prin legislația de mediu ce derivă din aplicarea Directivei 2008/98/EC.

Astfel, mixtura frezată va fi considerată un deşeu provenit din construcţii și demolări.

Proeictul de actualizare a Normativului Indicativ AND 605-2016 parcurge traseul birocratic în vederea aprobării.

 

Descărcați aici Modificările propuse

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/ noiembrie-decembrie 2021

Sus