Oferte locuri de munca top

Ce va fi schimbat in autorizarea lucrarilor de constructii

Noi completări au fost propuse în cadrul schimbărilor legislative ce vizează lucrările pentru care nu vor mai fi necesare o serie de avize în vederea obținerii autorizației de construire.

Este vorba de avizele de protecția mediului, de circulație și cele emise de Autoritatea Aeronautică Civilă Română.

Proiectul de modificare a Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii va fi înaintat plenului Camerei Deputaților cu propunerea de adoptare, cu unele amendamente, din partea comisiei de specialitate.

Acest proiect mai prevede modificări legate de constituirea în primării și consiliile județene a structurii de specialitate în domeniul amenajării teritoriului, urbanismului şi executării lucrărilor de construcţii, în vederea asigurării nivelului de competenţă tehnică necesar pentru emiterea certificatelor de urbanism şi autorizaţiilor de construire.

Ce lucrări nu necesită avize

Emiterea avizului serviciilor deconcentrate ale autorităţilor centrale privind protecţia sănătăţii populaţiei nu va fi necesară pentru construirea, reabilitarea, extinderea şi consolidarea de locuinţe unifamiliale.

Avizul autorităţii competente pentru protecţia mediului nu va fi necesar pentru două categorii de lucrări: dezmembrări și comasări de terenuri.

Va fi cerut acest aviz în cazul extinderii sau supraetajării imobilelor existente. Deputații au motivat că se poate ca prin extindere sau supraetajări să se folosească din spațiul verde prevăzut inițial in proiect. În cazul dezmembrărilor /comasărilor unor terenuri, deputații nu văd necesitatea obținerii acordului de mediu.

Avizul de la protecția mediului nu va mai fi necesar pentru construirea de anexe gospodăreşti, cu excepţia celor utilizate pentru creşterea animalelor. De asemenea, nu va mai fi necesar pentru compartimentări interioare, pentru închideri de balcoane şi desfiinţarea închiderilor de balcoane sau pentru construirea de împrejmuiri.

Avizul Comisiei Tehnice de Circulaţie nu va mai fi necesar pentru locuinţele unifamiliale situate pe străzi de categoria II şi III şi care nu sunt în zona de intersecţie cu sens giratoriu.

De asemenea, avizul de la Autoritatea Aeronautică Civilă Română nu va mai fi necesar pentru construcţii cu înălţimea mai mică de 10 m.

Pentru construirea unei locuinţe unifamiliale este scutită de taxele aferente certificatului de urbanism şi a autorizaţiei de construire persoana care nu deţine singură ori împreună cu soţul/soţia o locuinţă.

Completări pentru pregătirea personalului din administrația publică

Este propusă completarea nivelului de competență tehnică pentru emiterea certificatelor de urbanism și autorizațiilor de construire. Astfel, structura de specialitate în domeniul amenajării teritoriului, urbanismului şi executării lucrărilor de construcţii, condusă de arhitectul-şef, va avea în componenţă personal cu pregătire adecvată în domeniile urbanismului, arhitecturii şi construcţiilor.

Conform deputaților, pregătirea adecvată este cea care corespunde tipului de activitate la care este necesară competența:

* La documentaţii de urbanism, pregătire de urbanist sau experienţă dovedită de un organism certificat în acest sens

* La documentaţii de arhitectură, pregătire de arhitectură sau experienţă dovedită de un organism certificat în acest sens.

* La documentaţii de construcţii (inginerie) pregătire de inginerie/tehnologică sau experienţă dovedită de un organism certificat în acest sens.

Termen nou de eliberare pentru certificatul de urbanism

Certificatul de urbanism este propus să se elibereze solicitantului în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii, menţionându-se în mod obligatoriu scopul emiterii acestuia. În prezent, termenul de eliberare este de cel mult 30 de zile.

Termen de urgență de 7 zile pentru emiterea autorizației de construire

La solicitarea justificată a beneficiarilor, autorizaţiile de construire se vor emite în regim de urgenţă în termen de până la 7 zile și nu 15 zile, așa cum prevede legea în vigoare.

Autorizaţia de construire a fost propusă inițial să fie emisă pentru executarea lucrărilor de bază şi a celor aferente organizării executării lucrărilor, în cel mult 15 zile de la data depunerii documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții, față de termenul de 30 de zile, conform legii. Acesta este propus să rămână nemodificat deoarece obţinerea autorizaţiei de construire este o procedură complexă, iar termenul de 30 de zile de la data depunerii documentaţiei este unul rezonabil, conform deputaților.

În situaţia neînceperii lucrărilor în termenul de valabilitate al autorizaţiei de construire, şi dacă nu au fost aprobate reglementări urbanistice diferite faţă de cele în temeiul cărora a fost emisă autorizaţia iniţială, se va putea emite o nouă autorizaţie de construire doar într-un anumit caz. Emiterea va fi posibilă în măsura în care această nouă autorizaţie de construire este solicitată într-un interval de timp egal cu termenul de valabilitate al autorizaţiei de construire iniţiale.

 

Descărcați aci Modificari ale Legii nr. 50 / 1991

 

 

 

 

Citiți și:

A fost aprobat un mare proiect imobiliar in Bucuresti  

Viitor turn cu 21 niveluri, in pregatire, in zona de nord a Capitalei

Ansamblu rezidential cu peste 50.000 mp scd, in autorizare

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 6/ sept 2019

Sus