Solplanet x AeroFix

Ce va fi nou in prestarea serviciilor de termoficare

În litigii contractuale, serviciile de termoficare vor putea fi suspendate numai după hotărârea definitivă a instanței de judecată. Potrivit unui proiect de Ordonanță de Urgență, operatorii serviciilor de utilităţi publice nu vor mai avea dreptul să înceteze, să suspende sau să limiteze furnizarea/prestarea serviciilor către utilizatori, din cauza existenței unor litigii contractuale, până la pronunţarea unei hotărâri definitive a instanţelor de judecată competente.

Astfel, spun inițiatorii proiectului de act normativ, se va evita situația nedorită în care furnizarea și prestarea serviciilor comunitare de utilități publice se suspendă, ca urmare a unor litigii contractuale cu beneficiarii serviciilor, ceea ce poate antrena apariția unor importante probleme de sănătate publică, cum ar fi întreruperea furnizării apei potabile, neridicarea gunoiului menajer sau întreruperea alimentării cu energie termică în perioada sezonului rece.

În prezent Programul Termoficare 2006-2020 căldură şi confort este finanţat anual și nu asigură finalizarea investițiilor.

Pentru rezolvarea acestei probleme, este propusă instituirea unui nou program de finanțare, denumit Programul Termoficare, cu caracter multianual, conform unui proiect de OUG aflat în consultare publică.

Prin intermediul Programului se propune extinderea finanţărilor acordate de la reabilitarea sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică la modernizarea și dezvoltarea celor existente şi înfiinţarea altora noi.

Documentul precizează faptul că au fost solicitate unităţilor administrativ-teritoriale informaţii cu privire la investiţiile preconizate în sistemul centralizat de alimentare cu energie termică a populației, în vederea stabilirii necesarului de finanţare pentru perioada 2019 – 2025.

Din cele 53 de autorităţi ale administraţiei publice locale intervievate, 9 unităţi administrativ-teritoriale nu au solicitat fonduri. Din centralizarea datelor transmise de 27 de unităţi administrativ-teritoriale a rezultat un necesar de finanţare a investițiilor în sumă de 14,6 miliarde lei lei, echivalentul a aproximativ 3,1 miliarde euro (din care, Municipiul Bucureşti a prezentat un necesar de 8.587.663 mii lei).

Inițiatorii proiectului de OUG precizează că intervențiile la sistemele de termoficare  s-au dovedit necesare având în vedere starea tehnică precară a centralelor de producere a energiei termice, majoritatea cu durata de viață expirată și o capacitate supradimensionată raportat la necesarul actual de consum energie termică, dar şi în considerarea dezvoltării urbanistice la nivelul oraşelor şi municipiilor.

Inițiatorii propun ca prin Programul Termoficare să fie finanţate lucrări de investiţii, pentru modernizarea/ extinderea sau înfiinţarea sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică în:

* unitatea/unităţile de producţie a agentului termic;

* reţeaua de transport al agentului termic primar: apă fierbinte;

* punctele de termoficare sau modulele termice la nivel de imobil, acolo unde se justifică economic;

* reţeaua de distribuţie a apei calde şi a agentului termic de încălzire.

Pentru a nu perturba în anul 2019 finanţarea proiectelor, se propune ca ordinul pentru aprobarea Regulamentului privind implementarea Programului Termoficare să se aprobe în termen de 60 zile de la data intrării în vigoare a ordonanţei de urgenţă.

Conform documentului, lucrările de investiții vor fi realizate cu finanțare din următoarele surse:

* transferuri de la bugetul de stat;

* transferuri din sumele gestionate de Administraţia Fondului pentru Mediu, din valorificarea la licitaţie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene;

* bugetele locale.

 

 

 

Citiți și:

Un medic chirurg planuieste dezvoltarea de noi proiecte rezidentiale

Vor fi construite un mare depozit logistic si o cladire de birouri

Blocuri cu 17 niveluri, propuse spre construire in Capitala

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr.1/ martie 2019

Sus