Oferte locuri de munca top

Ce trebuie sa faca antreprenorii pentru ajustarea valorii contractelor de lucrari

Societățile care execută lucrări de construcții în cadrul proiectelor de investiții mai au la dispoziție câteva zile pentru a anunța autoritățile sau entitățile contractante că doresc ajustarea valorii aferente cheltuielilor cu materialele pentru restul rămas de executat. Ajustarea poate fi făcută pentru toate contractele de achiziție publică/ sectoriale de lucrări în care sunt parte, prin utilizarea formulei de ajustare și a celorlalte prevederi din Ordonanța de Urgență nr. 15.

Această OUG a intrat în vigoare la data de 31 august 2021, iar termenul limită pentru transmiterea solicitărilor este stabilit la 15 zile de la această dată.

Astfel, până la emiterea de către autoritatea de management a unei instrucțiuni privind modul de aplicare a ordonanței, autoritățile contractante vor informa societățile în cauză în legătură cu acest termen.

Atenție! În caz contrar, există acest risc: netransmiterea de către contractanți a adresei prin care solicită ajustarea valorii atrage decăderea acestora din dreptul de a beneficia de aplicarea prevederilor prezentei ordonanțe.

Investitie de 25 mil lei intr-un proiect de modernizare rutiera

Autoritățile contractante care au înregistrat solicitările sunt obligate să inițieze demersurile legale în vederea ajustării prețului contractelor de achiziție publică/ sectoriale de lucrări, prin încheierea de acte adiționale la acestea.

Actele adiționale se încheie în termen de cel mult 15 zile de la expirarea primului termen, și prevăd, în mod obligatoriu, restul rămas de executat la data încheierii actului adițional, determinat cantitativ și valoric, stabilit pe baza centralizatorului aprobat de autoritatea/entitatea contractantă, cuprinzând situațiile de lucrări realizate până la momentul încheierii actului adițional, însușite de executant și de dirigintele de șantier, ponderea aferentă cheltuielilor cu materiale, determinată în funcție de tipul construcțiilor și al lucrărilor generale de construcții care constituie obiectul contractului.

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 6/septembrie 2021

Sus