Oferte locuri de munca top

Varianta Ocolitoare Arad Est intra in licitatie

Contractul de proiectare și lucrări de execuție pentru Varianta Ocolitoare Arad Est urmează să fie atribuit printr-o procedură de achiziție publică lansată ieri.

Valoarea estimată este de peste 38,5 milioane de euro, fără TVA.

Varianta Ocolitoare a municipiului Arad-Est are lungimea traseului de 11 km.

Începutul variantei de traseu se află la km 46+115 pe DN 69, la intersecția giratorie existentă pe drumul național 69 cu breteaua nordică a nodului rutier Arad Sud cu orientate spre est, pentru a traversa perpendicular calea ferată 218.

Calea ferata 218 Timișoara Nord-Arad de la km 0+750 este traversată printr-un pasaj.

La km 2+400 se amenajează intersecția cu drumul judetean 682 cu sens giratoriu, între hala de producție şi depozitare şi stația electrică de transformare existentă, fără interferarea cu viitoarea conductä magistrală de transport gaze BRUA.

În continuare traseul se desfăşoară spre nord, spre râul Mureş.

Începand cu km 6 traseul are o direcție spre est, în paralel cu digul râului Mureş şi în afara zonei de protecție a viitoarei conducte magistrale de transport gaze BRUA, pentru a deservi ca variantă ocolitoare şi comuna Vladimirescu care s-a dezvoltat până la limita municipiului Arad în lungul DN7.

Punctul final îl reprezintă amenajarea intersecției cu DN 7 prin intermediul unei intersecții giratorii deoarece asigură completarea Centurii municipiului Arad prin drumul de acces la Combinatul de Îngrășăminte Chimice, strada Jandarmeriei, strada Gării, DJ 682C și DJ 709, cu sectorul nordic al centurii municipiului Arad existent.

De asemenea, vor fi realizate 13,6 km de pistă de biciclete, două stații de transport public, un pod peste râul Mureș și un pasaj peste calea ferată ce leagă Timișoara de Arad.

Criteriul de atribuire este „cel mai bun raport calitate-preț”.

Factorii de evaluare a ofertelor depuse sunt:

* prețul ofertei, cu o pondere de 50%

* experiența anterioară a șefului echipei de proiectare, cu o pondere de 20%

* experiența coordonatorului de șantier, cu o pondere de 20%

* perioada de garanție acordată lucrărilor, cu o pondere de 10%

Durata totală estimată a contractului de lucrări este de 24 luni, din care:

* 6 luni prestarea serviciilor de proiectare, inclusiv obținere avize/acorduri, Autorizație de construire;

* 18 luni execuție lucrări.

Finanțarea contractului va fi din fonduri europene, prin Programul Operațional Infrastructura Mare.

Încheierea contractului de achiziție publică este condiționată de obținerea/aprobarea finanțării lucrărilor din fonduri de la bugetul de stat sau fonduri europene nerambursabile, semnarea contractului fiind posibilă doar în situația în care se respectă dispozițiile referitoare la angajarea cheltuielilor din bugetele care intră sub incidența legislației privind finanțele publice.

Termenul limită pentru depunere a ofertelor este 17 ianuarie 2022.

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/ noiembrie-decembrie 2021

Sus