Oferte locuri de munca top

Ce tipuri de lucrari mai pot fi realizate prin CNI

Noi lucrări pot fi realizate de către Compania Națională de Investiții – CNI SA. Modificările au fost realizate în cadrul legiferării OUG nr. 95/2020, lege publicată ieri în Monitorul Oficial.

Astfel, prin Programul național de construcții de interes public sau social, derulat de CNI, vor putea fi realizate sisteme de canalizare, definite ca ansamblul construcțiilor și terenurilor aferente instalațiilor tehnologice, echipamentelor funcționale și dotărilor specifice, prin care se realizează serviciul public de canalizare.

Sistemele cuprind următoarele componente:

* racorduri de canalizare de la punctul de delimitare a proprietății și preluare;

* rețele de canalizare;

* stații de pompare;

* stații de epurare;

* colectoare de evacuare spre emisar;

* guri de vărsare în emisar;

* depozite de nămol deshidratat.

În cadrul aceluiași Program a fost introdus subprogramul Fose septice, microstații de epurare și sisteme de alimentare cu apă, iar investițiile vor fi realizate la cererea beneficiarilor.

Acestea au fost necesare întrucât, deși au fost derulate investiții la nivel national în ceea ce privește echiparea tehnico-edilitară a localităților, în continuare necesarul de investiții în sectorul colectării, epurării apelor uzate și al sistemelor de alimentare cu apă este foarte mare.

O bună parte a locuitorilor României nu beneficiază de utilitățile de bază (apă curentă, canalizare), astfel că dezvoltarea teritoriului național nu se poate realiza în lipsa unei echipări corespunzătoare la nivelul tuturor localităților.

O provocare sunt acele zone în care există o incidență scăzută în ceea ce privește echiparea cu infrastructură edilitară și pentru care asigurarea conformității ar genera costuri financiare ridicate, cu sporirea cheltuielilor aferente operațiunilor de mentenanță a infrastructurii tehnico-edilitare necesare, motiv pentru care alternativa o poate reprezenta construirea unor fose septice moderne, complet echipate pentru conformarea la condițiile impuse de protejarea mediului, respectiv amplasarea unor microstații de epurare.

Vă recomandăm:

Proiect de investitii al unui penitenciar din tara

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 1/martie 2021

Sus