Oferte locuri de munca top

Ce tinte sunt prevazute in Strategia Nationala a Locuirii

Mai multe măsuri, ce ar trebui să rezolve problemele din domeniul locuirii în țara noastră, au fost propuse în cadrul Strategiei Naționale a Locuirii pentru perioada 2022-2050.

Această strategie face parte din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Componenta 10 – Fondul Local și este structurată pe următorii piloni:

* Locuire incluzivă;

* Locuire accesibilă și servicii publice de calitate;

* Tranziția verde – Locuire sigură și durabilă;

* Întărirea capacității administrative.

Peste 120 de locuinte semicolective si unifamiliale, langa Bucuresti

Locuirea incluzivă

* Construirea de locuințe sociale pentru persoanele ce provin din grupuri

vulnerabile, categorii expuse riscului de excluziune socială și marginalizare

Ținta pentru 2027 este de 8.000 unități locative.

Sursa de finanțare o reprezintă Programul de construcții de locuințe sociale conform Legii Locuinței nr. 114/1996

* Construirea de locuințe pentru tineri sub 35 de ani care provin din comunități marginalizate sau grupuri vulnerabile,inclusiv așezări informale

Ținta pentru 2027 este de 4.418 unități;

Sursa de finanțare este Planul Național de Redresare și Reziliență

* Sprijinirea accesului persoanelor care  provin din comunități marginalizate sau grupuri vulnerabile la servicii publice de sănătate și educație prin construirea de locuințe pentru specialiști în aceste domenii – 1.104 unități, sursa de finanțare Planul Național de Redresare și Reziliență

* Îmbunătățirea calității vieții populației din comunități marginalizate și grupuri

vulnerabile prin lucrări de renovare energetică (887.500 mp) , finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliență

* Reglementarea situației așezărilor informale; Reglementarea urbanistică a așezărilor informale 200 de așezări informale, sursa de finanțare POIDS.

Locuire accesibilă și servicii publice de calitate

* Creșterea stocului de locuințe publice destinate închirierii

Reducerea cu 6,1 puncte procentuale a ratei de suprapopulare a locuințelor, conform indicatorului Eurostat (ILC_LVHO05A), utilizând cifra de referință de 45,1% din 2020. Sursa de finanțare: Planul Național de Redresare și Reziliență.

Tranziția verde

* Renovarea integrată moderată și aprofundată a clădirilor rezidențiale multifamiliale (eficiență energetică și consolidare seismică) 200.000 mp. Sursa de finanțare: Planul Național de Redresare și Reziliență

Descărcați aici Strategia Națională a Locuirii – proiect

Sus