Oferte locuri de munca top

Ce tarife va percepe ANRE pentru autorizatii si atestate

Urmează să fie stabilite tarifele și contribuţiile bănești ce vor fi percepute de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei – ANRE în anul 2022.

Tarifele îi vizează pe operatorii economici și pe persoanele fizice care desfășoară activități în sectorul energiei electrice, termice și al gazelor naturale pentru acordarea de autorizații și licențe.
În cazul neachitării la scadență a facturilor aferente tarifului și contribuției, respectiv în termen de 20 de zile de la data emiterii acestora, pentru fiecare zi de întârziere la plată se percep dobânzi și penalități de întârziere datorate pentru neplata la termen a obligațiilor bugetare.

Tariful pentru analiza solicitărilor de acordare/modificare/prelungire a autorizațiilor de înființare/licențelor în sectorul gazelor naturale

* Autorizații de înființare-acordare/modificare: 2.500 lei

* Licențe – toate tipurile acordare/modificare: 2.500 lei

* Prelungire a valabilității autorizației de înființare/licenței: 2.500 lei

* Emiterea unui duplicat al autorizației de înființare/licenței: 125 lei

Tariful pentru emiterea de atestate

* Atestate de tip A1, Bp, Be, Bi, B: 1.600 lei

* Atestate de tip A2, A3, C1A, C2A: 3.100 lei

* Atestate de tip A, C1B, C2B, D1, D2, E1, E2, E2PA: 4.500 lei

* Emiterea unui duplicat al atestatului: 125 lei

Tariful pentru emiterea de autorizații

* Proiectare – acordare/prelungire: 2.000 lei

* Execuție – acordare/prelungire: 3.000 lei

* Emiterea unui duplicat al autorizației: 125 lei

Tariful pentru acordarea/ prelungirea/ modificarea autorizațiilor pentru montare/ exploatare sisteme de repartizare a costurilor sau pentru eliberarea unui duplicat

* Analiză documentație: 600 lei

* Autorizație pentru montare sisteme de repartizare a costurilor pentru încălzire (tip I): 2.400 lei

* Autorizație pentru exploatare sisteme de repartizare a costurilor pentru încălzire (tip II): 2.400 lei

* Autorizație pentru montare sisteme de repartizare a costurilor pentru apa caldă de consum (tip III): 2.400 lei

* Autorizație pentru exploatare sisteme de repartizare a costurilor pentru apa caldă de consum (tip IV): 2.400 lei

* Modificare autorizație: 1.200 lei

* Eliberare duplicat autorizație: 125 lei

Tariful pentru autorizarea persoanelor fizice

* Gradul I: 250 lei

* Gradele de autorizare II, III, IV, de tip A sau de tip B: 250 lei

* Prelungire pentru oricare dintre gradele de autorizare, de tip A sau de tip B (inclusiv gradul I), inclusiv vizare periodică: 175 lei

* Gradele de autorizare II, III, IV, de tip A+B: 350 lei

* Prelungire pentru oricare dintre gradele de autorizare, de tip A+B, inclusiv vizare periodică: 175 lei

* Verificator de proiecte în domeniul instalațiilor electrice tehnologice, inclusiv vizare periodică: 125 lei

* Expert tehnic de calitate și extrajudiciar în domeniul instalațiilor electrice tehnologice, inclusiv vizare periodică: 175 lei

* Emiterea unui duplicat al legitimației de electrician autorizat/adeverinței de electrician autorizat: 30 lei

Tariful pentru atestare/ autorizare/ prelungire legitimații/ certificate de atestare persoane fizice

* Verificatori de proiecte: 350 lei

* Prelungirea dreptului de practică a verificatorilor de proiecte, fiecare tip: 175 lei

* Experți tehnici: 450 lei

* Prelungirea dreptului de practică a experților tehnici, fiecare tip: 225 lei

* Instalatori autorizați: 250 lei

* Prelungirea duratei de valabilitate a legitimațiilor instalatorilor autorizați, fiecare tip: 125 lei

* Eliberarea unui duplicat al certificatului de atestare a verificatorilor de proiecte/ experților tehnici: 30 lei.

 

Descărcați aici Tarife ANRE

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/ noiembrie-decembrie 2021

Sus