Oferte locuri de munca top

Ce tarife va percepe ANRE din 2021

Au fost aprobate tarifele și contribuțiile bănești ce vor fi practicate de către Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei – ANRE începând cu 1 ianuarie 2021. Tarifele stabilite îi vizează pe operatorii economici și pe persoanele fizice care desfășoară activități în sectorul energiei electrice, termice și al gazelor naturale pentru acordarea de autorizații și licențe, precum și contribuția bănească percepută anual de ANRE de la operatorii economici.

În cazul neachitării la scadență a facturilor aferente tarifului și contribuției prevăzute în noul ordin ANRE publicat ieri în Monitorul Oficial, respectiv în termen de 20 de zile de la data emiterii acestora, pentru fiecare zi de întârziere la plată se percep dobânzi și penalități de întârziere datorate pentru neplata la termen a obligațiilor bugetare.

Tarife pentru emiterea de atestate operatorilor economici care prestează servicii de proiectare, execuție, verificare și exploatare de instalații electrice

* Atestate de tip A1, Bp, Be, Bi, B:         1.600 lei

* Atestate de tip A2, A3, C1A, C2A:        3.100 lei

* Atestate de tip A, C1B, C2B, D1, D2, E1, E2, E2PA:           4.500 lei

* Emiterea unui duplicat al atestatului:    125 lei

Tarife pentru emiterea de autorizații

* Proiectare – acordare/prelungire:          2.000 lei

* Execuție – acordare/prelungire: 3.000 lei

* Emiterea unui duplicat al autorizației:   125 lei

Tarife pentru acordarea/modificarea autorizațiilor de înființare și licențelor în sectorul gazelor naturale

* Acordare/Modificare autorizații de înființare: 0,32% din valoarea obiectivului

* Acordare licență de furnizare gaze naturale/biogaz/ biometan: 0,056 lei/UM

Tarife pentru analiza solicitărilor de acordare/modificare/prelungire a autorizațiilor de înființare/licențelor în sectorul gazelor naturale

* Autorizații de înființare-acordare/modificare: 2.500 lei

* Licențe – toate tipurile acordare/modificare: 2.500 lei

* Prelungire a valabilității autorizației de înființare/licenței: 2.500 lei

* Emiterea unui duplicat al autorizației de înființare/licenței: 125 lei

Aceste patru tarife:

– se achită de solicitant anterior depunerii documentațiilor;

– nu se înapoiază solicitantului în cazul retragerii cererii de autorizare/licențiere, al clasării documentației, precum și al neacordării autorizației/licenței;

– se datorează inclusiv pentru deciziile de confirmare.

 

Descărcați aici Lista tarife ANRE 2021

 

Login Required

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/noiembrie-decembrie 2020

 

Sus