Oferte locuri de munca top

Ce se va schimba in finantarea lucrarilor de cadastru

Deputații au modificat prevederile legate de finanțarea lucrărilor de cadastru, în cadrul proiectului de lege pentru modificarea şi completarea Legii cadastrului. Proiectul modificat urmează să fie votat de Camera Deputaților.

Potrivit acestui proiect legislativ, ANCPI va finanţa lucrările de înregistrare sistematică iniţiate de unităţile administrativ-teritoriale într-un cuantum de maximum 84 lei + TVA/carte funciară, care se majorează pentru terenurile situate în extravilan cu coeficienţii aferenţi categoriilor de dificultate ale terenurilor în funcţie de relief. Cuantumul de maximum 84 lei + TVA/carte funciară se  majorează pentru terenurile situate în intravilanul comunelor cu un coeficient de 2,6, pentru terenurile situate în intravilanul orașelor, municipiilor și reședințelor de județ  se majorează cu un coeficient de 3,1, iar pentru terenurile situate în intravilanul localităților din județul Ilfov și București se majorează cu un coeficient de 3,5.

Pentru imobilele situate în zonele de aplicare a Decretului-lege nr. 115/1938 pentru
unificarea dispoziţiilor privitoare la  cărţile funciare
, sumele rezultate ca  urmare a majorării cuantumului maximum 84 lei + TVA/carte funciară cu coeficienții aferenţi categoriilor de dificultate ale terenurilor în funcţie de relief în cazul imobilelor situate în extravilan sau cu coeficienții aferenți în cazul imobilelor situate în intravilan se majorează cu un coeficient de 1,4.

De asemenea, deputații au introdus posibilitatea ca pentru îndeplinirea obligaţiilor sale, ANCPI să acorde gratuit acces on-line la seturile de date administrate de aceasta și instituţiile sale subordonate inclusiv avocaților și executorilor judecătorești.

Un nou articol a fost introdus în cadrul legii, prin care, în cazul imobilelor pentru care este necesară exproprierea pentru cauză de utilitate publică, în vederea realizării unor obiective de interes național, județean și local, la solicitarea expropriatorului, persoana autorizată va întocmi documentațiile cadastrale individuale. În situația în care aceasta nu poate identifica proprietarii, posesorii sau alți  deținători legali ori în lipsa actelor de proprietate sau a documentelor care atestă calitatea de posesor, dreptul de proprietate se înscrie provizoriu în favoarea unității administrativ- teritoriale, urmând ca intabularea dreptului de proprietate să se facă ulterior.

 

Toate modificarile proiectului privind Legea cadastrului – descarcati aici

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 6/septembrie 2021

Un comentariu;

  1. Anonim said:

    Pretul pe bucata (CF) netinand seama de alte elemente(suorafata,categorie de folosinta,zona,relief etc) nu este prea incurajator pentru executant mai ales daca se mai mareste salariul minim.

Sus